Jak může podnikání pomoci lidem z chudoby?

26. 3. 2014

Jak prodat zboží zákazníkovi, který vydělává dva dolary za den? To je pravděpodobně největší, zároveň však nejdůležitější obchodní výzva na světě, neboť tato skupina představuje dvě třetiny kupní síly lidské populace.

Skupina těchto zákazníků žije zpravidla na odlehlém venkově, ve stísněné chatrči bez tekoucí vody, elektřiny či toalety. Jedná se většinou o negramotné lidi, tradiční marketingové kanály jim nejsou dostupné. Nemají žádné úspory či přístup k dostupným úvěrům a jsou nebezpečně zranitelní v případě nemoci či přírodní katastrofy.

Lidé jako Sam Goldman, Jordan Kassalow či Prema Goplan věří, že mohou některé věci změnit. Goldmanova společnost d.light design vyrábí nízkonákladové solární lucerny, které jsou speciálně navrženy pro potřeby lidí s nízkým příjmem. Jejich světla dnes využívá více než 30 milionů lidí ze 40 zemí světa. Organizace Jordan Kassalow Vision Spring úspěšně prodala přes milion cenově dostupných brýlí obyvatelům rozvojových zemí. Tyto společensky prospěšné podniky vidí ve svých zákaznících kupní sílu více než 1 bilionu dolarů. Je to pro ně nejen příležitost, ale i morální povinnost. Jaké je tajemství jejich úspěchu?

Zahrňte do podnikání místní obyvatele se smyslem pro obchod a s nadšením změnit svět. Lokální problémy je totiž nemožné vyřešit z Washingtonu či Londýna. Je třeba zapojit právě místní podnikatele a k tomu jim dát dostatečnou míru pravomocí. Společensky prospěšné podniky nestojí o pouhou maximalizaci zisku. Skutečně jim záleží jim na změně systému, který v dané věci selhal. Je třeba vytvářet projekty s přesahem a rozšířit je globálně tak, aby měly pozitivní dopad na co největší množství lidí.

Rovněž je důležité uvítat konkurenci, která s sebou přináší rapidní pokles ceny výrobku, zvýší dostupnost a zároveň počet lidí, kteří se angažují ve společenských problémech. Nejdůležitější je však motivace, která nepochází ze zisku, ale z odhodlání a poslání. Můžeme to nazývat třeba empatickým kapitalismem – snahou o vytvoření nových hodnot, které budou řídit obchod a podnikání, kde zisk je pouze vedlejším produktem, ne primární motivací.

Jack Sim (zakladatel World Toilet Organisation) prohlásil: „Podnikání může být vhodný nástroj, který pozvedne lidi z chudoby, musí však být řízen těmi správnými hodnotami. Místo obdivu lidí, kteří mají peníze, bychom měli spíše obdivovat ty, co vytvářejí hodnoty. Předefinujme milionáře na někoho, kdo zlepšil život milionu lidí…“.

Zdroj: Pro Forbes (3/21/2014) Mark Cheng, ředitel Ashoka UK, How Business Can Lift People Out Of Poverty, online dostupné zde