Jak můžeme každý den osobně přispívat k udržitelnosti?

22. 10. 2018

Práce v oblasti udržitelnosti znamená setkávání se s generálními řediteli, celebritami a premiéry – z nichž každý má schopnost ovlivnit milionové částky, celá průmyslová odvětví a zlepšovat (nebo ničit) svět v míře daleko větší než jakýkoli jednotlivec...

Ale co kdyby se o budoucnosti nerozhodovalo v chodbách moci, ale rozhodoval by o ní každý z nás změnou svého jednání, hlasování, nakupování a způsobu, jakým se chováme ke světu a k sobě navzájem?

Předminulý týden společnost Futerra a Desetiletý rámec programů pro udržitelnou spotřebu a produkci Organizace spojených národů (UN 10YFP) vypustily #GoodLifeGoals, Cíle dobrého života. Jedná se o každodenní činnosti, které mohou lidé po celém světě dělat k přispění 17 Cílům udržitelného rozvoje (SDGs). Cíle dobrého života byly vytvořeny, aby překlenuli propast mezi vysokou úrovní aspirace SDGs a hnutím udržitelného životního stylu vedeného spíše obyčejnými lidmi. Poskytnutím osobně relevantních odkazů ke každému Cíli udržitelného rozvoje, posílají Cíle dobrého života zprávu, že všichni můžeme hrát důležitou roli při určování budoucnosti.

 

Ale i značky, a tím jsou myšleny ziskové i neziskové organizace, hrají při spuštění Cílů dobrého života velkou roli. Cíle dobrého života poskytují společnostem jasný plán, aby své klíčové publikum zapojily do své cesty k udržitelnosti. Vaše týmy mohou využít Cíle dobrého života třemi základními způsoby:

Zapojení zákazníků: Cíle dobrého života pomáhají podnikům propojovat činy a životní styl svých zákazníků s Cíli udržitelného rozvoje. Toto porozumění může pomáhat značkám lépe spolupracovat se zákazníky na chování spojeném se svými produkty a službami, aby dosáhli pozitivního dopadu

Zapojení zaměstnanců: Rámec poskytuje společnostem také jednoduchý a zábavný nástroj pro zapojení zaměstnanců do společného souboru činností, lepšího naplňování interních aktivit, prosazování zvýšeného povědomí o Cílech udržitelného rozvoje a usazení kultury udržitelného života komunikováním relevantním a srozumitelným způsobem.

Podpora inovací produktů a služeb: Iniciativa může být využita k tomu, aby nasměrovala vývoj nových produktů k podpoře udržitelného životního stylu. Cíle pomáhají firmám rozumět, jak jsou jejich produkty zapojeny do dopadů životních stylů lidí a rozpoznat potenciál pro inovace. Společnosti je mohou použít, aby zjistily, jak mohou nabídnout lidem „lepší“ interakce, zkušenosti a produkty.

 

Nezapomínejme, že naše instituce mají odpovědnost za změnu světa, ale je potřeba, aby k tomu napomáhali i jednotlivci. Cíle dobrého života dávají každému roli v zajištění lepšího zítřku.


Zdroj: An approach to making the SDGs personal | GreenBiz. GreenBiz | [online]. Copyright © 2018 GreenBiz Group Inc. GREENBIZ [cit. 22.10.2018]. Dostupné ZDE.

Hey! – Good Life Goals. Hey! – Good Life Goals [online]. Dostupné Dostupné ZDE: www.goodlifegoals.org.