Jak nová politika diverzity a inkluze v ČEZ pomáhá k větší různorodosti pracovních týmů

24. 2. 2022

ČEZ nově pojímá cíle v oblasti diverzity komplexněji a začleňuje její principy a inkluze do všech aktivit společnosti: od náboru, přes řízení a odměňování, až po rozvíjení potenciálu zaměstnanců a slaďování soukromého a pracovního života. Koncepční přístup má Skupině ČEZ pomoci s naplněním ambiciózních cílů, které si stanovila v rámci své aktualizované strategie Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka: do roku 2030 zvýšit podíl žen v managementu na 30 %.

Vyšší výkonnost, loajalita k zaměstnavateli, ale i kreativnější přístup k řešení problémů a lepší pracovní výsledky – tak popisují dlouhodobý dopad větší různorodosti v pracovních týmech uznávané mezinárodní studie. Skupina ČEZ proto oblast diverzity a inkluze posiluje přijetím nové politiky. Ta má nejen pomoci splnit ambiciózní cíle společnosti v oblasti navýšení počtu žen v managementu, ale také přilákat nové pracovníky z různých skupin obyvatel, které mohou být na pracovním trhu znevýhodňovány (například senioři, LGBT, osoby se zdravotním postižením, formálně pečující apod.).

„Energetika byla dlouho vnímána jako „obor pro chlapy“, ale to už dávno neplatí. V moderní, čisté energetice šetrné k životnímu prostředí a vstřícné k lidem se uplatní šikovní, inteligentní a zruční lidé bez ohledu na pohlaví nebo věk. Z řady výzkumů vyplývá, že různorodé týmy dosahují lepších výsledků. Je tedy v našem zájmu rozmanitost v ČEZ posílit,“ říká ředitelka útvaru ESG Kateřina Bohuslavová.

Skupina ČEZ v rámci podpory kariérního postupu žen kromě stávajících aktivit (např. flexibilní pracovní úvazky, firemní školky a dětské tábory, udržování kontaktu se zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené apod.) chystá pro své zaměstnankyně mimo jiné nové programy zaměřené na rozvoj manažerských dovedností nebo platformy pro neformální setkávání a networking.

Jedním z prvních praktických kroků nové politiky je například upravení práv registrovaných partnerů v kolektivní smlouvě na úroveň manželských párů. Registrovaní partneři si tak budou moci vzít placené či neplacené volno ve stejných případech jako manželé: třeba na uzavření sňatku, na doprovod partnera/partnerky do zdravotnického zařízení, na účast u porodu nebo na otcovskou dovolenou. Zaměstnancům se zdravotním postižením pak nově kolektivní smlouva navyšuje osobní účet benefitů o 3 000 korun, a navíc jim umožňuje vybrat si na vyřízení statusu OZP až dva dny placeného volna.

Skupina ČEZ se oblasti diverzity věnuje dlouhodobě. V roce 2014 byla jedním z prvních firemních signatářů Charty diverzity v České republice. Aktivně se hlásí k naplňování globálních cílů udržitelnosti (SDGs) včetně Cíle 5 (dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek) jehož podcílem je mimo jiné také zajistit ženám rovné příležitosti a plnou a efektivní účast na rozhodování na všech úrovních v politickém, ekonomickém i veřejném životě. V roce 2018 proběhl v rámci ČEZ gender-audit. Nedostatky, které odhalil, společnost postupně odstraňuje a napravuje.


Zdroj: ČEZ chce podpořit větší různorodost pracovních týmů: přijal novou politiku diverzity a inkluze. Skupina ČEZ. Tisková zpráva, 9. 2. 2022.

Související

První ročník Akademie pro začínající podnikatelky AWE úspěšně zakončen

Přejít na článek

Den rovnosti odměňování žen a mužů letos v Česku vychází na 1. března

Přejít na článek

1. března si ženy mohou „oddechnout“. Doběhly k cílové čáře odměňování mužů za rok 2022

Přejít na článek