Jak odpovědná byla pojišťovna Kooperativa v roce 2020?

2. 8. 2021

Příběhy, souvislosti a čísla. To všechno a mnohem víc představuje aktuální Zpráva o společenské odpovědnosti a udržitelnosti za rok 2020 pojišťovny Kooperativa. Každý z příběhů se odehrál na pozadí v mnoha ohledech nelehkého roku a v kontextu změn, na které Kooperativa dokázala rychle reagovat – jak v komunikaci a fungování uvnitř společnosti, tak v kontaktu s klienty.

Díky důvěře našich klientů i kolegů a kolegyň působíme na trhu jako stabilní česká pojišťovna již 30 let. Společenská odpovědnost je dlouhodobě nedílnou součástí dlouhodobé strategie firmy. Naší ambicí je přinášet pozitivní změnu všude tam, kde je to možné.

Pojišťovna je z podstaty svého podnikání odpovědným subjektem, neboť principem pojištění je právě pomoc v nouzi, solidarita v těžkých životních situacích, vzájemná důvěra a odpovědnost. Součástí naší filozofie je tak investovat do prospěšných iniciativ a do produktů nebo služeb a tím promítat principy odpovědnosti a udržitelnosti. Důležitost připisujeme společenskému dopadu, který lze ověřit a měřit.

Strategii společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání tvoří pyramida se čtyřmi patry, která spolu vzájemně souvisí. Jejím základem je prevence a odpovědné podnikání jako výchozí princip společenské odpovědnosti. Pro pojišťovnu je zaměření na prevenci klíčové, všem ostatním přináší příznivý společenský dopad.

Nezbytnou součástí pyramidy je ekologie a udržitelnost. Ačkoli nejsme výrobní firmou, uvědomujeme si, že naše podnikání má dopad na životní prostředí. I s ohledem na to se zabýváme eliminací dopadů klimatických změn a nastavujeme procesy tak, abychom zde byli – jako lidské společenství i jako firma – i za 100 let. V souladu s principy udržitelného podnikání ctíme hodnoty jako férovost, transparentnost a soulad s podmínkami evropského a domácího regulátora.

Rozmanitost a flexibilita ve vztahu k zaměstnancům jsou jednou z hlavních podmínek našeho úspěchu na trhu. Kolegům a kolegyním nabízíme co nejširší škálu možností pro nalezení souladu profesního a soukromého života. Neustále doplňujeme nabídku příležitostí k jejich rozvoji, který se v posledním roce odehrává zejména v online prostředí. Více než kdy v minulosti klademe důraz na péči o zdraví a duševní pohodu našich kolegů a kolegyň.

Bez filantropie by naše CSR strategie nebyla ucelená. Dárcovství a odpovědné investování do prospěšných iniciativ, které mají potenciál způsobovat pozitivní společenské změny, se snažíme co nejvíce provázat s ostatními principy našeho přístupu ke společenské odpovědnosti. Hlavním nástrojem filantropie je Nadace Kooperativy, založená již v roce 2013.

Pojišťovna nezahálí ani v tyto dny: tragédie, která postihla lidi na jižní Moravě, znamenala první využití čerstvě založeného krizového fondu, jehož prostřednictvím Kooperativa velmi rychle pomohla zasaženým obcím. Ukázala i obrovskou solidaritu a připravenost pomáhat: pod hlavičkou portálu Darujme.cz a jejich velké iniciativy Pomozme zničeným obcím na jihu Moravu sbírkou úspěšně oslovila zaměstnance i klienty pojišťovny a mateřská společnost VIG ji znásobí. Zároveň jsme bezplatně pojistili auta, která do regionu vyslala Škoda Auto, a naši kolegové vyjíždějí pomáhat jako dobrovolníci tam, kde je třeba.

Celý report pojišťovny Kooperativa si projděte ZDE.

Související

Přístup českých firem k udržitelnosti se mírně zlepšuje, zaostávají ale v reportování klíčových ESG dat

Přejít na článek

V sázce je přežití mnoha druhů, včetně lidstva, varuje klimatický panel OSN

Přejít na článek