Jak omezit plýtvání potravinami v hotelích

2. 4. 2017

Plýtvání potravinami stále více rezonuje společností.

Nový pilotní projekt, který představil Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund = WWF) s podporou Americké asociace hotelů a ubytování (American Hotel & Lodging Association = AHLA) a Rockefellerovy nadace. Cílem projektu je dokázat, aby se plýtvání potravinami v hotelovém průmyslu brzy stalo minulostí.

Produkce potravin má ze všech lidských činnosti největší dopad na životní prostředí, přesto se 1/3 světově dostupných potravin zkazí nebo vyhodí. Jen ve Spojených státech se na 40 % potravin proplýtvá jen v rámci dodavatelského řetězce. Většina z této ztráty pochází z domácností a z potravinářského odvětví – včetně hotelového průmyslu. Vylepšené strategie řízení potravin napříč stravovacích provozoven a služeb s potravinami představují potenciál, který může transformovat průmysl. Toto konec konců vedlo WWF (Světový fond na ochranu přírody) a udržitelné výbory z AHLA (Americké asociace hotelů a ubytování) ke spojení svých sil pro rozvoj projektů, které zabrání plýtvání potravinami prostřednictvím lepšího řízení potravin.

Mezi hotely, které se projektu účastní, patří Hilton, Hyatt, IHG (InterContinental Hotels Group) a Marriott International, ale také Hershey Entertainement & Resorts, Sage Hospitality nebo Terranea Resort. Pilotní projekty byly vyvinuty s podporou iniciativy YieldWise od Rockefellerovy nadace, která má v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) za cíl snížit ztrátu potravin v období po sklizni a celkové snížení světového potravinového odpadu do roku 2030.

„Oblast pohostinství je právě díky značnému objemu stravovacích služeb a širokému dosahu na spotřebitele tím ideálním katalyzátorem pro urychlení změn,“ řekl Pete Pearson, ředitel oblasti plýtvání potravinami ve Světovém fondu na ochranu přírody. „Představte si, že každý hotel eliminuje plýtvání potravinami na snídaňových bufetech nebo konferenčních obědech. Zatímco by podniky měly darovat potraviny a prioritizovat množství svého odpadu na skládkách, tyto pilotní projekty se zaměří na předcházení plýtvání potravin, což je v konečném důsledku lepší pro obchod i pro životní prostředí.“

Nedávný výzkum provedený Světovým fondem na ochranu přírody vykazuje silnou potřebu vzdělávání a tréninků, které budou zaměřeny na snížení plýtvání potravinami mezi hotely. Výsledky tohoto výzkumu také odkryly obecný nedostatek v měření a ve sledování potravinového odpadu. Každý pilotní projekt v rámci programu byl vyvinut tak, aby řešil kritické kroky v celém dodavatelském řetězci potravin. To zahrnuje měření výstupů plýtvání potravinami v pravidelných intervalech, zlepšení školících programů pro zaměstnance, vytváření jídelních lístků, jejichž cílem bude omezit plýtvání potravin a zvyšování povědomí u zákazníků.

„Pilotní projekty prozkoumají, jaké zážitky mohou zákazníci vstřebat v rámci jejich talířů, nebo v rámci firemních akcí, kdy nebude k dispozici běžné množství jídla. Otázkou zůstává, zdali se s namísto 10 % nadbytku potravin spokojí pouze s 1 % pokrmů navíc? Konec konců právě to, co chceme je […] posun v myšlení, kdy plýtvání potravinami už nebudeme tolerovat,“ dodává k tématu Pearson.

Rockefellerova nadace věří, že hoteloví hosté budou otevřeni novému status quo. „Už jsme se přesvědčili, že hoteloví hosté jsou více než ochotni šetřit vodou a energií jednoduchými skutky, jako umístěním karty na svých polštářích či pouhým zavěšením svých ručníků. Věříme, že budou také chtít být součástí boje pro snížení plýtvání potravinami,“ řekl Devon Klatell, ředitel Rockefellerovy nadaci. „Jakmile uspějeme při snížení pohostinnosti v plýtvání jídla, můžeme naše poznatky předat do dalších sektorů, jako jsou restaurace a maloobchod.“

V návaznosti na spuštění programu, partneři plánují rozšířit doplňkové činnosti pro jednotlivé oblasti hotelů, které se mohou zúčastnit a dále podporovat celou tuto iniciativu. Brzy zveřejníme nástroj, který shrnuje a oznamuje klíčová zjištění, osvědčené postupy a další kroky v boji proti plýtvání potravinami v hotelovém průmyslu. Vstupem do boje proti plýtvání může sektor pohostinství nejen vylepšit svůj vliv na životní prostředí, ale také zvýšit zisky.

„Vzhledem k tomu, jak obrovské je množství energie, vody a ztráty přirozeného prostředí jen kvůli našim potravinám, další ztráty a plýtvání již nemůžeme tolerovat,“ dodává Pearson.


Zdroj: Sustainable Brands, WWF, AHLA, Rockefeller Foundation Kick Off Pilot to Curb Hotel Food Waste, volně přeloženo z aj, celý článek dostupný zde.