Jak optimalizovat daňový základ a přitom pomáhat?

29. 11. 2021

Darování na dobročinné účely se letos třikrát víc vyplatí.

Různé formy individuálních či firemních darů jsou v dnešní době klíčové pro fungování každé neziskové organizace. Na první pohled se může zdát, že přínos jednotlivce nemusí mít na celkový chod organizace větší dopad, opak je ale pravda. Počet individuálních dárců a podporovatelů neziskových organizací se v českém prostředí každoročně zvyšuje, filantropie se postupně stává společenskou hodnotou a pevnou součástí občanské výchovy. Bez pomoci jednotlivců by v podstatě nebyl myslitelný žádný charitativní projekt.

Poskytnutí individuálního daru může mít různé podoby. I když je finanční pomoc pro každou neziskovou organizaci krajně důležitá, nemusí se primárně jednat o zaslání finančního příspěvku. Pomáhat můžete originálně a zcela dle svých představ. Finančně, ale též materiálním darem, zajištěním pro bono služeb, nebo s využitím Vašeho know-how jako expertní dobrovolník pro vybranou neziskovku.

Navíc se dárcovství v tomto roce třikrát víc vyplatí. Podle zákona o daních z příjmů si fyzické osoby mohou odečíst 2 % ze základu daně, pokud dar činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze nově odečíst nejvýše 30 % ze základu daně. Toto navýšení limitu dle změny zákona o daních z příjmů se týká období kalendářních let 2020 a 2021, které byly výrazně zasaženy pandemií onemocněním COVID 19. Pomoc neziskovým organizacím je tedy zvláště v tomto období, kdy mnoho z nich nemohlo realizovat plně benefiční a sbírkové akce, zcela zásadní.

Dárcovství je letos výhodné nejen pro fyzické, ale i právnické osoby, které si mohou odečíst hodnotu bezúplatných plnění v hodnotě alespoň 2 000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst taktéž nejvýše 30 % základu daně. Toto navýšení limitu dle změny zákona o daních z příjmů se týká období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.

Nadace rozvoje občanské společnosti je osvobozená od daně darovací. Veškeré dary, které získáme, jsou tedy využity v plné výši. Váš dar bude použit na plnění poslání NROS a realizaci nadačních projektů, kterými jsou například Pomozte dětem, nebo Neziskovka roku. Podpořte chod NROS zasláním jednorázového daru či založením trvalého příkaz na číslo účtu 7273562/0800. Děkujeme za Vaši podporu.


Zdroj: Jak optimalizovat daňový základ a přitom pomáhat? Nadace rozvoje občanské společnosti. Tisková zpráva, 18. 11. 2021.

Související

Evropský sbor solidarity: Dobrovolník je nositel pozitivní změny!

Přejít na článek

Pražské kongresové centrum hledá dobrovolníky. Nabídky zapojení na více místech sdružuje Vlna pomoci

Přejít na článek