Jak si vybrat mezi prací v neziskovém sektoru a CSR oddělení

14. 11. 2018

Stále více lidí chce svou činností dosahovat pozitivního dopadu na svět kolem sebe. Často se tak děje skrze práci v neziskovém sektoru, případně oddělení společenské odpovědnosti (CSR) ziskového podniku.

Pro mnohé je otázkou, kterou z těchto dvou možností lze dosáhnout větších změn. Server bmeaningful.com na toto téma uveřejnil minulý měsíc článek, shrnující zkušenosti několika lidí, kteří si vyzkoušeli práci v obou odvětvích.

Co je vlastně to CSR?

Lidé, kteří chtěli něco měnit k lepšímu, si tradičně vybírali spíše práci v neziskovém sektoru. V 60. letech se však začal do oblasti odpovědnosti zapojovat i soukromý sektor a společnosti začaly vytvářet iniciativy firemní odpovědnosti, aby vyrovnaly některé škody, které způsobily. Ačkoli je CSR široký pojem s mnoha různými interpretacemi, v jádru je to samoregulační obchodní model, který pomáhá firmám být společensky zodpovědné – vůči sobě, zainteresovaným stranám a veřejnosti. Firmy se nejen snaží dosahovat zisku, ale také vracet něco společnosti tím, že se budou starat o svůj dopad na životní prostředí a lidi. Tento model se stále více stává nutnou součástí značky.

Rozdíly v pracovním prostředí

V neziskovém sektoru se dostanete do styku s lidmi, kteří mají většinou podobné cíle a hodnoty jako vy. Ve velkém podniku, kde je CSR oddělení jen jednou ze součástí celé velké společnosti, je spousta práce s přesvědčováním a vysvětlováním, řízením změn a prodáním svých myšlenek ostatním lidem.

James Powell, ředitel cause marketingu společnosti SickKids Foundation, který pracoval jak v neziskovém, tak v ziskovém sektoru, říká: „Jedna věc, kterou jsem zažil – někdy jako frustraci – je, že v neziskovém světě nemáte takové zdroje a struktury a musíte být hbitější. V ziskovém sektoru na to existuje tým. V neziskovém to musíte udělat všechno.“

Někomu ale právě popsaná skutečnost může vyhovovat. Člověk tak získá praktickou příležitost dělat toho tolik, co by nikdy neměl šanci dělat v korporátu. Neziskový sektor je rychlejší a odpouštějící prostředí. Cara Curtis, nezisková administrativní koordinátorka z Ottawy, souhlasí: „Chtěla jsem během svých dní pracovat tak trochu na všem a nezisková organizace s menším personálem mi dává tu šanci.“

Možná si nemusíte vybírat

Mezi zmiňovanými sektory však není nutné volit. Pohybovat se mezi oběma z nich může být totiž velmi přínosné. Zkušenosti z neziskového sektoru se mohou hodit v CSR oddělení ziskového podniku a naopak. Zároveň je dobré myslet na to, že každou prací lze dosáhnout pozitivního dopadu. Stačí hledat způsoby, jakými můžete pozitivně ovlivnit obchodní cíle vaší firmy a navrhovat postupy, jak do vaší práce zakomponovat iniciativy zaměřené na udržitelnost a rovnost. Důležité však je, aby vás práce bavila a motivovala, jen tak mohou být vaše snahy o cokoliv skutečně účinné.


Zdroj: How to pick between a job in nonprofit and corporate social responsibility | Bmeaningful. 301 Moved Permanently [online]. Copyright ©, All Rights Reserved. [cit. 14.11.2018]. Dostupné ZDE.

5 lessons learnt while working in CSR. Optus – Mobile Phones, NBN, Broadband, Entertainment and Sport [online]. Copyright ©2018 Singtel Optus Pty Limited [cit. 14.11.2018]. Dostupné ZDE.