Jak Zoopark Zájezd obnovuje populaci ohrožených koroptví polních

7. 2. 2023

Zoopark Zájezd se dlouhodobě podílí na ochraně přírody. Jako zoologická zahrada chová přes 100 druhů zvířat, z nichž je mnoho ohroženo vyhynutím. Některé z nich žijí na druhém konci světa, ale některé žijí doslova za humny.

Takovým příkladem může být koroptev polní. Zatímco před sto lety žilo na území dnešního Česka odhadovaných pět milionů koroptví, v současnosti jich přežívá méně než 1,3 % původních stavů. Hlavní příčiny ohrožení koroptve jsou zřejmé a původ mají ve změně hospodaření se zemědělskou krajinou. Pracovníci Zooparku Zájezd proto začali s projektem na obnovu populace koroptve polní ve středočeské přírodě.

„Historicky jsou z okolí naší zoo doložené vysoké stavy koroptve polní, dnes se s ní zde však setkáváme spíš sporadicky. Ta početnost je v současnosti tak malá, že každý pták, který se do přírody dostane, je prospěšný. Chceme proto přispět k obnově populace koroptve, a to nejen vypouštěním odchovaných jedinců, ale rovněž i změnami v krajině. Každá zachovaná nebo obnovená mez, remízek nebo nezoraný okraj cesty k tomu mohou dopomoci,“ říká kurátor Zooparku Zájezd Jiří Marek ml. „Celkem se nám podařilo odchovat 25 mláďat, z nichž si část necháváme pro budoucí chov. Do přírody jsme vypustili dvě skupiny rodičů a mláďat v celkovém počtu 22 jedinců,“ dodává Marek ml.

Zoopark Zájezd hodlá v projektu vypouštění koroptví polních pokračovat. Podpořit vypouštění koroptví mohou i návštěvníci. „Podpora veřejnosti je pro nás velmi důležitá. Projekt mohou lidé podpořit třeba už tím, že si udělají výlet do naší zoo s rodinou a přispějí tím na ochranářské a vzdělávací aktivity, kterým se věnujeme. Třeba úbytek hmyzu v evropské krajině nabývá v posledních letech katastrofických rozměrů, proto podporujeme diverzitu hmyzu a především motýlů přímo v okolí zoo výsadbou vhodných rostlin, úpravami areálu nebo naopak ponecháním některých míst ladem. Stejně tak vytváříme vhodná stanoviště pro plazy, obojživelníky nebo ptáky. Jako zoologická zahrada máme významné chovatelské úspěchy u mnoha ohrožených druhů zvířat. A především dbáme na vzdělávání veřejnosti, a to hlavně dětí, které jsou naší budoucností,“ říká k celkovému pojetí ochranářských aktivit vedoucí vzdělávání Daniel Koleška.


Zdroj: Jak Zoopark Zájezd obnovuje populaci ohrožených koroptví polních. Zoopark Zájezd. Tisková zpráva. 28. 1. 2023.

Související

Mladí sociální inovátoři získali ocenění a vyráží se svými produkty na trh

Přejít na článek

Nadační fond Simony Kijonkové věnoval v roce 2022 na charitativní aktivity téměř 4,5 milionu korun

Přejít na článek