Regionální fórum o udržitelném rozvoji řešilo i zapojení nevládního sektoru do plnění SDGs v Česku

12. 4. 2022

Ministerstvo zahraničních věcí ČR zorganizovalo dne 6. dubna 2022 virtuální doprovodnou akci v rámci Regionálního fóra o udržitelném rozvoji regionu Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě (EHK) zaměřenou na zapojení nevládního sektoru do plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Na semináři s názvem „Involvement of the civil sector in the SDGs implementation in the Czech Republic and sharing experience with SDGs awards“ vystoupili kromě zástupců Ministerstva zahraničních věcí ČR (ředitel Odboru mnohostranných ekonomických vztahů A. Sporýš) a Stálé mise České republiky při OSN Ženeva (zástupkyně velvyslance J. Brodská) také zástupkyně Ministerstva životního prostředí (ředitelka Odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje A. Pasková).

Koncept Cen SDGs jako unikátního příkladu zapojení nevládního sektoru do implementace SDGs v ČR představila výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti L. Mádlová. Na akci vystoupili zástupci dvou společností angažujících se v realizaci řady projektů na podporu SDGs: společnost Google Czech Republic (P. Šmíd) a společnost Česko.Digital (E. Pavlíková).

Cílem doprovodné akce bylo prezentovat zástupcům členských zemí Evropské hospodářské komise zkušenosti v oblasti spolupráce vládního a privátního sektoru při implementaci SDGs v Česku. Vystupující upozornili na současné složité post-covidové období, které není nakloněno plnění SDGs, přičemž do cíle splnění SDGs v roce 2030 nezbývá mnoho času. V diskusi navazující na příspěvky zaměřené na vzdělávání rezonovala mimo jiné otázka dezinformací.

Seminář byl jednou z aktivit České republiky doprovázejících její členství v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC) v letech 2022-24. ECOSOC je hlavní diskuzní platformou OSN pro udržitelný rozvoj.


Zdroj: Doprovodná akce ČR v rámci Regionálního fóra pro udržitelný rozvoj regionu EHK OSN. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Tisková zpráva, 7. 4. 2022.

Související