Jihočeská univerzita přivítala attaché EU

20. 12. 2022

Ve čtvrtek 8. prosince přivítala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích delegaci představitelů EU. Společně se zástupci Statutárního města České Budějovice a Ministerstva pro místní rozvoj byl v rámci českého předsednictví Radě EU představen nejen region, město a univerzita, ale zejména významné strategické a výzkumné projekty.

Dvoudenní program na jihu Čech začal pro attaché Evropské unie v Českých Budějovicích na Jihočeské univerzitě. Na úvod přednáškového bloku přivítal delegaci rektor univerzity prof. Bohumil Jiroušek a také primátorka statutárního města České Budějovice doc. Dagmar Škodová Parmová.

Následovaly prezentace ředitelky Odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Kateřiny Neveselé, inženýra Petra Käfera z magistrátu města České Budějovice, docenta Jana Mráze a profesora Tomáše Randáka z Fakulty rybářství a ochrany vod či děkana Fakulty zemědělské a technologické docenta Petra Bartoše a docenta Vladimíra Žlábka. Ten se zároveň ujal moderace celé akce a představil činnost Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz CENAKVA.

Dopolední blok přednášek uzavřel magistr Viktor Lavička se vstupem o českobudějovické dopravě. Právě do Dopravního podniku města České Budějovice směřovaly kroky hostů, kterým zde byl představen jeden ze strategických projektů financovaných evropskou unií, systém řídící telematické systémy.

V pátek 9. prosince přejížděla delegace do Vodňan, aby jí mohly být prakticky předvedeny některé výstupy strategických projektů velké výzkumné infrastruktury CENAKVA. „Jsem velice rád, že jsme se na této akci mohli podílet a že jsme mohli zástupcům EU alespoň částečně představit činnost a výzkum univerzity, na což můžeme být hrdí,“ uzavřel Vladimír Žlábek.

„Velmi si vážíme návštěvy zástupců Evropské komise, Generálního sekretariátu Rady, ostatních členských států EU a Ministerstva pro místní rozvoj na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ze zpětné vazby, kterou jsem měl možnost zaznamenat, byli účastníci z představených projektů a možnosti široké diskuze velmi mile překvapeni. Za Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích se nejednalo o první návštěvu attaché EU na naší infrastruktuře, čímž naše univerzita naplňuje svou roli a aktivně podporuje české předsednictví v Radě EU,“ doplnil Michal Hojdekr.


Zdroj: Jihočeská univerzita přivítala attaché EU. Jihočeská univerzita. Tisková zpráva. 13. 12. 2022.

Související

Energetická soběstačnost v praxi: Potřeby Urbanity Campus Tachov zajistí unikátní komunitní energoblok

Přejít na článek

Investovat lze společensky odpovědně. Portu spouští Odpovědná portfolia

Přejít na článek