Jihomoravský kraj představí plán investičních akcí na rok 2019

28. 1. 2019

Představení investičních akcí JMK 2019 – setkání s dodavateli stavebních a projekčních zakázek.

Dne 19. 2. 2019 se v sídle Jihomoravského kraje v Brně uskuteční setkání s dodavateli stavebních a projekčních zakázek, na kterém bude představen plán investičních akcí Jihomoravského kraje na rok 2019. Účelem setkání je informovat potencionální dodavatele o připravovaných veřejných zakázkách na stavební a projektové práce.

Zároveň budou dodavatelům poskytnuty informace o prioritách a způsobech zadávání veřejných zakázek Jihomoravského kraje, mezi které patří principy odpovědného zadávání, využívání předběžných tržních konzultací či elektronizace a zefektivňování zadávacího procesu.

Podrobnější informace včetně způsobu přihlášení na setkání jsou uveřejněny na profilu zadavatele Jihomoravského kraje v sekci Předběžné tržní konzultace.


Zdroj: Tisková zpráva, Představení investičních akcí JMK 2019“ – setkání s dodavateli stavebních a projekčních zakázek, Jihomoravský kraj