Kam směřuje udržitelný rozvoj? Výroční konference Fórum 2018.

7. 12. 2018

Zástupci veřejné správy, firem, neziskových organizací, odborné veřejnosti i zahraničních hostů se sešli v úterý 4. prosince na každoroční konferenci Fórum udržitelného rozvoje v pražské Akademii veřejného investování.

Tradiční akci organizovalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Financování udržitelného rozvoje a aktuální výzvy udržitelnosti, před kterými společnost stojí – dvě z hlavních témat celodenního Fóra udržitelného rozvoje 2018. Konferenci zahájil ministr životního prostředí a místopředseda vlády Richard Brabec s pozitivní zprávou, že Česko již v tuto chvíli naplnilo nebo naplňuje polovinu z podcílů 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Zatím jsme ale v plnění žádného z Cílů nedosáhli alespoň 50 %. „Je to změna v hlavě a ta změna už nastává. Bez udržitelného rozvoje by byl svět brzy na konci cesty. Před třemi lety jsme si možná mysleli, že se stačí dohodnout a pak to půjde samo. Teď bojujeme s tím, že budoucí kroky budou bolet, že se něčeho budeme muset vzdát,“ uvedl ministr Brabec.

 

Richard Brabec

Pohledem Ministerstva pro místní rozvoj hned v úvodu pokračoval náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje David Koppitz. Podle něj je budoucnost udržitelnosti v takzvaných smart cities a také ve větší roli firem: „Potřebujeme do naplňování Cílů udržitelného rozvoje zapojit soukromou sféru, protože právě firmy, které působí v jednotlivých regionech, dokáží změnit vnímání udržitelnosti práce na tom daném místě a zároveň se podílejí na místní ekonomice,“ řekl náměstek.

 

Mahmoud Mohieldin

Na řadu pak přišli tří hlavní key note řečníci. Viceprezident Světové banky pro Agendu 2030 Mahmoud Mohieldin se ve svém projevu zaměřil na trendy, které v oblasti udržitelnosti zaznamenává tato světová finanční instituce. Kromě jiného jsou podle něj v této otázce klíčová partnerství, ať už mezi státem a lokálními úrovněmi, nebo mezi zeměmi v globálním měřítku. „Při našich analýzách se ptáme, jaké role mají jednotlivé státy. Je potřeba v rámci plnění SDGs spolupracovat s méně rozvinutými zeměmi a pomáhat jim v posunu s danou agendou,“ uvedl Mohieldin.

 

Milan Zelený

Od světové úrovně k lokální se naopak přesunul emeritní profesor systému řízení Fordham University Milan Zelený: „Řešení spočívá v tom, že zaangažujeme lokální samosprávy, lokální ekonomiky a lokální občany,“ řekl profesor Zelený. Zároveň se věnoval termínu sebe-udržitelnosti. „Zásadní je dlouhodobá sebe-udržitelnost. Udržet můžeme cokoli jakkoli dlouho, jestliže nám nedojdou peníze. Musíme vytvořit systém, který nebude udržitelný jen injekcemi zvenčí, ale bude sebe-udržitelný.

 

Yemi A. D.

Trojici uzavřel se svým osobním příběhem umělec a SDGs ambasador Yemi A. D., který mimo jiné prakticky ukázal, jak si k cestě udržitelnosti dojít. „Abychom mohli vidět věci z jiného úhlu, abychom mohli mít širší perspektivu, je potřeba změnit postoj a nahlížet na danou věc jinak. Chce to pohyb, což mimo jiné znamená, že je zapotřebí investovat energii, protože bez ní nic změnit nedokážeme.“

 

Následující část Fóra patřila panelové diskusi na téma realizace a financování udržitelného rozvoje. O strategiích českých i evropských, o potřebné legislativě, o praktických příkladech funkčních i nefunkčních projektů nebo o nejpalčivějších prioritách se bavili Aleš Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti, David Škorňa, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, Alice Machová, Ernst and Young, partner, Petr Vítek, spoluzakladatel a partner Tilia Impact Ventures, Lubomír Vystavěl z NN Investment Partners a Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí.

První část dne uzavřelo ocenění samosprávných celků za realizaci konceptu místní Agendy 21, který staví na kritériích udržitelného rozvoje. Uspěla například města Chrudim, Liberec nebo Jihlava.

 

Ocenění samosprávných celků za realizaci konceptu místní Agendy 21

Odpolední panel otevřely příklad dobré praxe naplňování Cílů udržitelného rozvoje z Cen SDGs. Prostřednictvím krátkých a stručných prezentací v duchu Rapid Fire Presentation své úspěšné projekty představilo celkem devět účastníků: NAFIGATE Corporation, Aplikace Záchranka, Skutečně zdraví škola, Unilever – Projekt sebedůvěry Dove, Vodafone – Internet věcí, Technické služby Tábor, Pražské Matky a Bezpečné cesty do škol, JRK Česká republika a Call Centrum Kolibřík.

 

Tom Václavík představuje program Skutečně zdravá škola

Poté pokračovala druhá panelová diskuse konference s podtitulem „Společně, souběžně, mimoběžně?“, ve které debatovali náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů Ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj David Koppitz, členka představenstva a leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ Michaela Chaloupková, sustainability manager Siemens CZ Mariana Kellerová a Roman Bojko, manažer pro udržitelný rozvoj společnosti IKEA.

 

Vladislav Smrž a Michaela Chaloupková

Po celý den bylo pro hosty připraveno občerstvení od společnosti Ethnocatering a káva Starbucks.

 

Výstava „Cesta PETu“ v sídle Karlovarských minerálních vod

Na závěr celodenního Fóra se konala večerní networkingová recepce v sídle Karlovarských minerálních vod. „Karlovarské minerální vody jsou rodinnou firmou, je tedy jen přirozené, že dlouhodobá udržitelnost je pro nás klíčová. Rozhodli jsme se proto zaměřit na podporu místní cirkulární ekonomiky. Jakožto lídr trhu přírodních minerálních vod v současné době pracujeme na uzavření smyčky oběhového hospodářství v oblasti PET,“ uvedl generální ředitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale.

 

Networkingová recepce v sídle Karlovarských minerálních vod

Celou fotogalerii z akce naleznete na tomto odkazu. Na celý záznam Fóra udržitelného rozvoje 2018 od ČTK se můžete podívat na odkazu níže.