Kapka naděje vybudovala v Motole novou terapeutickou zahradu

3. 11. 2022

Nadační fond Kapka naděje předal ve středu 5. října 2022 nově vybudovanou venkovní terapeutickou zahradu Dětské psychiatrické klinice FN Motol. Rekonstrukce byla realizována za podpory generálního partnera, společnosti Shell Czech Republic a.s. a dárců z řad široké veřejnosti. Celková cena investice dosáhla 6 milionů korun.  Kapka naděje tímto krokem pokračuje v dlouhodobé podpoře dětské psychiatrie, která v poslední době zažívá prudký nárůst vážně nemocných pacientů, zejména v souvislosti s aktuální ekonomickou situací, válkou na Ukrajině i předchozí pandemií nemoci COVID-19. 

Dětí s vážnými psychickými problémy stále přibývá. Prudký nárůst potřeby péče zaznamenává dětská psychiatrie v celé České republice, a to včetně Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Přibývají děti a adolescenti trpící sebepoškozováním, depresemi, úzkostnými stavy či poruchami příjmů potravy. Některé tyto případy navíc končí sebevraždou, která je u dětí a mladistvých ve věku 14–25 let druhou nejčastější příčinou úmrtí. Dětských psychiatrů je přitom velký nedostatek a dětská psychiatrie patří v Česku dlouhodobě mezi nejméně finančně podporované obory v medicíně.

Problematikou dětské psychiatrie se od roku 2018 aktivně zaobírá Nadační fond Kapka naděje. Ačkoliv zatím nedokáže změnit tento zásadní problém systémově, snaží se už čtvrtým rokem vylepšovat prostředí pro děti, které se na dětské psychiatrii léčí. V minulosti Kapka naděje například zrekonstruovala herny na všech odděleních dětské psychiatrie ve FN Motol a Thomayerově nemocnici. Poslední aktivitou nadačního fondu je aktuální říjnové předání zrekonstruované terapeutické zahrady dětem na Dětské psychiatrické klinice FN Motol.

Původní zahrada kliniky vznikla podle návrhu ateliéru akademického sochaře Kurta Gebauera na UMPRUM. Pro potřeby současné dětské psychiatrie byla již po letech provozu zcela nevyhovující. V léčbě psychicky nemocných dětí má přitom terapeutický potenciál zahrady velmi důležitou roli. Využívá se pro individuální i skupinové terapie, děti na ní mohou trávit volný čas sportováním, odpočinkem, setkávají se zde s rodiči a dalšími návštěvami.

Samotná myšlenka rekonstrukce vznikla v roce 2021 a obratem se kompletně připravil její plán. V projektu byl kladen důraz hlavně na bezpečnost, terapeutické a sportovní využití, ale také na udržitelnost. Ve spolupráci s klinikou se do návrhu zapojili i dětští pacienti. Prostřednictvím obrázků sdělily vedení Kapky naděje, co by podle nich na zahradě nemělo chybět, a ta je v mnohém vyslyšela.

Spolupráce Kapky naděje s naší klinikou nás velice těší. Jsme rádi, že se podpora zaměřila na dětskou psychiatrickou péči, která se dlouhodobě potýká se závažnými problémy, jako je nedostatek dětských psychiatrů a nedostatečná lůžková i ambulantní kapacita. Investice do dětské psychiatrie je povzbuzením i pro mladé lékaře vstupující do oboru dětské a dorostové psychiatrie, že se na potřeby zlepšení péče nerezignovalo,“ říká prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., přednosta Dětské psychiatrické kliniky.

„Kompletní rekonstrukce zahrady nám umožnila využít celý prostor ke sportovním i rekreačním aktivitám, o které děti často kvůli pobytu v nemocnici přicházejí. Naši pacienti, rodiče i personál si chválí nové sportoviště, venkovní stoly na ping-pong, zastřešený altán, ale i místa umožňující posezení a relaxaci v soukromí,“ doplňuje primářka kliniky doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

Financování projektu zajistil generální partner Kapky naděje, společnost Shell Czech Republic a.s., a dále se zapojila také veřejnost, která v celonárodní sbírce přispěla částkou téměř 700 000 Kč. Díky celkové investici prošla zahrada Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol kompletní rekonstrukcí, jež zahrnovala terénní úpravy, vystavění nového víceúčelového sportovního hřiště, instalaci vodních prvků nebo stolního tenisu a šachového stolku. Nově se vybudoval velký altán pro skupinové terapie a menší altánky pro setkávání ve skupinkách nebo s rodinami.

Podívejte se, jak zahrada nyní vypadá:

 

„Dlouholeté podpory a přízně Nadačního fondu Kapka naděje si velmi vážíme. Víme, že příjemné prostředí je obzvláště pro děti s psychiatrickou diagnózou, které jsou zde hospitalizovány v řádu týdnů a někdy i měsíců, velmi důležité,“ říká JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole.

Realizaci rekonstrukce provedla firma ADRON s.r.o.. Slavnostní předání uvedla akrobatická skupina LOSERS CIRQUE COMPANY a podpořila ho řada dalších partnerů jako Botanicus spol. s r.o. a značky Maybelline a essie, kteří poskytli dárky dětem. Zapojily se také Crème de la Crème, Marmelády s příběhem a Café Alegre, jež se postarali o občerstvení nejen pro děti. A v neposlední řadě patří poděkování také společnostem Kytky od Pepy a Balondekor Production s.r.o., kteří zajistili krásnou výzdobu zahrady při slavnostním předání. A nechyběly ani osobnosti.

Podpořit Kapku naděje přišli Tamara Klusová s Tomášem Klusem, Aneta Vignerová, Dominika Elischerová (al. Mína), Osmany Laffita s partnerem, Honza Žampa. O krásnou moderaci se postarala Andrea Antony. A nálada byla opravdu úžasná.


Zdroj: Kapka naděje vybudovala v Motole novou terapeutickou zahradu. Kapka naděje. Blogový článek.

Související

Prevence onkologických onemocnění: Galerie v pasážích i edukační stánek na střeše obchodního centra

Přejít na článek

Společnost Lidl a Skutečně zdravá škola se společně zasadí o lepší stravování dětí ve školních jídelnách

Přejít na článek

Aramark dlouhodobě podporuje Dům Ronalda McDonalda, teď pro něj nainstaloval a osázel bylinkové záhonky

Přejít na článek