Karlovarské minerální vody vydaly svůj první nefinanční report

24. 4. 2016

V dubnu 2016 oslavila Národní síť Global Compact Česká republika první rok od svého založení.

Toto výročí znamenalo pro některé členy Národní sítě také povinnost zpracovat podle standartu UN Global Compact také svůj první nefinanční report, tzv. Communication on Progress (COP). „Nefinanční reporting podle UN Global Compact je navíc kompatibilní s připravovanými direktivami EU a firmám tak výhledově ušetří velké množství práce,“ nastínila výhody Lucie Mádlová, představitelka největší iniciativy společenské odpovědnosti na světě, UN Global Compact, v ČR.

Report v loňském roce jako první odevzdala společnost T-Mobile. Mezi další signatáře základních principů UN Global Compact, kteří zveřejnili svůj první nefinanční report patří např. společnost T&CC, která se ve zprávě zaměřila především na konkrétní aktivity v oblasti dodržování lidských práv a pracovních podmínek. Dále společnosti DTO CZ, M.C.TRITON či Centrum andragogiky, které svými aktivitami pokrylo například oblast integrace znevýhodněných na trh práce, péče o zaměstnance a provozem nízkoenergetického školícího střediska v Hradci Králové všechny klíčové oblasti nefinančního reportu.

Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) se stala signatářem principů UN Global Compact 9. dubna 2015 a následně i členem Národní sítě Global Compact. „V letošním roce 2016 jsme poprvé v rámci našeho členství v UN Global Compact odevzdávali nefinanční report (COP), v němž jsme popsali aktivity, které jsme integrovali do firemní strategie, kultury a každodenních pracovních činností v rámci oblasti CSR v průběhu našeho působení na trhu minerálních a pramenitých vod. Věřím, že tyto informace mohou být inspirací pro další subjekty vyznávající stejné hodnoty jako naše společnost a jako UN Global Compact.“ reflektuje Alessandro Pasquale, statutární ředitel společnosti KMV, a.s., první zkušenost s reportováním nefinančních ukazatelů.

Pro společnost KMV jsou klíčové aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, a tak např. investuje do výzkumu a vývoje v oblasti zpětného využití PETu. Karlovarské minerální vody dlouhodobě podporují projekt PET-MAT pražské ČVUT. V loňském roce PET-MAT úspěšně registroval průmyslový vzor na cihly z PETu, ze kterých sestavil unikátní designové lavičky pro český pavilon na EXPO 2015. Na Vánoce instaloval vánoční strom z PET lahví – PETree, který rozzářil prostory u Národní technické knihovny v pražským Dejvicích (více zde).

Zpracovanou zprávu o udržitelném rozvoji společnosti KMV si můžete prohlédnout zde.