Kaufland vyhrál Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

30. 11. 2022

Kaufland se umístil na 1. místě v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Hodnotitelé ocenili zejména komplexní přístup společnosti k CSR aktivitám, který shrnuje více než 130stránková podkladová zpráva. „Na společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj klademe velký důraz, je to součástí naší DNA. A protože víme, že rozhodují činy, stále rozvíjíme naše udržitelné projekty a získané ocenění je pro nás důkazem, že jdeme správným směrem,“ uvedl Stefan Hoppe, generální ředitel Kaufland ČR.

Národní ceny České republiky pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Rada kvality ČR, která je vrcholným poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády. Kaufland u porotců zabodoval realizací širokého spektra udržitelných a společensky odpovědných aktivit. Obchodní řetězec se angažuje v oblasti zdravých i certifikovaných potravin a přispívá k trvale udržitelnému hospodářství. Provádí opatření k ochraně životního prostředí, klimatu a ohrožených druhů. Podporuje velké množství neziskových organizací a myslí také na své zaměstnance.

Kaufland byl v minulosti opakovaně vyhlášen jako nejudržitelnější obchodní řetězec v České republice. Uspěl například ve studii společnosti Impact Metrics, kde obsadil první příčku v oblasti udržitelnosti, opanoval také soutěž Mastercard Obchodník roku, v níž zvítězil v kategorii „Zodpovědný obchodník“ pořádanou Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. Za Report udržitelnosti také získal ocenění v kategorii Odpovědný reporting Cen SDG. Už v roce 2020 Kaufland získal Národní cenu kvality ČR v programu Excelence.

Posláním Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislou stranou. Rada kvality ČR za tím účelem převzala od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) schéma uznávání „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti.


Zdroj: Kaufland vyhrál Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Kaufland. Tisková zpráva. 24. 11. 2022.

Související

Firma MALFINI získala mezinárodní certifikát za společenskou odpovědnost

Přejít na článek

Díky další redukci hmotnosti PET lahví ušetří společnost Lidl přes 500 tun plastu ročně

Přejít na článek