Ke snižování emisí se v Paříži zavázalo 114 firem

9. 12. 2015

IKEA Group, Coca-Cola, Walmart a další firmy přijmou vědecky podložená environmentální opatření, aby omezily své emise.

V rámci klimatické konference COP21 v Paříži oznámilo více jak sto firem, že se přidá k iniciativě Science Based Targets. Ta má za úkol snižovat emise jednotlivých firem za pomoci vědecky podložených opatření. Celkově se očekává, že zapojení členové omezí své roční emise minimálně o 476 miliónů tun CO2. Firmy tak pomohou zamezit tomu, aby globální oteplování přesáhlo více jak dva stupně Celsia.

“Jako globální potravinová společnost si uvědomujeme výrazný dopad klimatických změn na náš byznys a potřebu je řešit,” říká Ken Powell, CEO mezinárodní firmy General Mills, která vyrábí mouku, cereálie a sladkosti. “Zároveň ale rozumíme tomu, že žádná jedna firma nebo vláda nezabrání klimatickým změnám. Je to urgentní a sdílená globální výzva,” dodává Powell. Společně se společnostmi Dell, Kellog, Procter & Gamble, Sony, Coca-Cola a dalšími se General Mills staly prvními, kterým byly 8. prosince schváleny také jejich emisní cíle.

Iniciativa Science Based Targets měla za cíl do konce roku 2015 získat 100 firem, které by se zavázaly k přijetí vědecky podložených opatření ke snížení emisí. K dnešnímu datu má 114 signatářů a desítku již odsouhlasených emisních cílů. “Ukazuje se, že byznys lídři si uvědomují, že stanovit si ambiciózní cíle snižování emisí je v jejich zájmu a součástí dobré korporátní strategie,” říká Kristina Wilson-Rocheford z UN Global Compact.