Kladná meziroční bilance pro udržitelnou bavlnu

3. 11. 2017

Rok 2016 byl úspěšným rokem pro iniciativu Cotton made in Africa (CmiA).

Díky rostoucí poptávce po udržitelné bavlně s označením CmiA ze strany textilního odvětví se dostalo na trh okolo 50 milionů textilií s tímto labelem, certifikovaný materiál použilo asi 30 podniků a značek. Největšími odběrateli byli Otto Group (bonprix), Tchibo, REWE (REWE, Penny, Toom Baumarkt), Engelbert Strauss, Ernsting’s family, Asos, ALDI Süd a BESTSELLER. Poptávka po látkách s labelem CmiA přitom nepřišla jen od velkých řetězců, ale i od malých módních značek bez mezinárodního přesahu.

30 % produkce bavlny v subsaharské Africe

Jako největší label pro udržitelnou bavlnu z Afriky certifikuje CmiA v současné době 30 % produkce bavlny v subsaharské Africe – až 320 tisíc tun. Okolo osmi procent bavlny obchodované na světových trzích pochází z tohoto regionu. Bavlna s označením CmiA je pěstována na rozloze téměř 1,2 milionu hektaru, a to 780 000 malými zemědělci. Iniciativa je aktivní v deseti státech, k největším původcům certifikované bavlny patří Zambie, Kamerun, Pobřeží slonoviny a Burkina Faso.

Farmářům činí potíže malá rozloha jejich polí, stejně jako u pěstování kávy a kakaa. Nejsou dostatečně velká, aby zajistila obživu zemědělcům a jejich rodinám. Jedním z hlavních cílů iniciativy je tedy zajistit těmto 6,7 milionům lidí (5,9 milionů rodinných příslušníků) podílejících se na pěstování bavlny s označením CmiA rozumné životní podmínky.

Mírný nárůst efektivity

Celkem proběhlo v roce 2016 20 verifikačních kontrol, které zaručují skutečné dodržování standardů CmiA a nabídly vedle průběžně konaných školení další impulsy k vylepšení. Posbíraná data dokládají, že se dodržování standardů CmiA značně zlepšilo. Kontroly provedly tři nezávislé auditní společnosti, EcoCert, Africert a Control Union.

Iniciativa zvýšila díky větší poptávce své příjmy, celkem zaúčtovala jako příjem v roce 2016 3,7 milionů euro. Kromě licencování (téměř 1,5 milionu) jsou dalším důležitým zdrojem prostředků dary (1,2 milionu), naopak z veřejných podpor získala jen asi 1 %. Efektivita použitých prostředků, měřena podle cílů iniciativy, vzrostla oproti předešlému roku o jeden procentní bod na 72 %, téměř 1,7 milionu euro šlo přímo do projektů.

Cotton made in Africa podporuje například vesnická společenství a financuje projekty solární energie pro tréninková centra pro farmáře, projekty spojené s vodními zdroji nebo za účelem podpory žen a další. Na projektech se kromě CmiA podílí lokální bavlnové společnosti, NGOs, řetězce prodávající oblečení, ale i Německá společnost pro investice a rozvoj (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft) pomocí prostředků ze Spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Více o iniciativě na http://www.cottonmadeinafrica.org/ (německy, anglicky a francouzsky).


Zdroj: Positive Jahresbilanz – csr-news.net [online]. Článek je volně přeložený z německého jazyka, originál je dostupný ZDE.

Článek zpracovala Tereza Svobodová.