Klimatické požadavky pro volby do německého spolkového sněmu

25. 9. 2017

Volby do německého spolkového sněmu proběhly 24. září.

Během ostře sledovaného televizního duelu dvou nejdůležitějších kandidátů na post kancléře, Angely Merkel (CDU) a Martina Schulze (SPD), se dostalo jen na velmi malý okruh otázek, což bylo veřejností i samotnými kandidáty kritizováno. I proto vyzval Martin Schulz dopisem Angelu Merkel k druhému duelu. K tomu nakonec nedošlo, nicméně pokud by tomu tak bylo, jedním z témat mohlo být i životní prostředí.

Již před rokem zveřejnila Klimatická aliance Německo (Klima-Allianz Deutschland) seznam požadavků pro německé spolkové volby. Podle této Aliance patří změna klimatu k největším současným výzvám a pod heslem „Činy místo slov“ vyzývá příští německou vládu k plnění klimatických slibů na národní úrovni. Současná vláda byla sice aktivní na mezinárodních fórech, nicméně provádění mezinárodních závazků v oblasti snižování emise skleníkových plynů a klimatických změn v samotném Německu není takové, jaké by si Aliance představovala. Aby bylo možné cíle splnit, jsou podle ní nutné zásadní změny v dodávkách energie, dopravě a zemědělství, proto navrhuje 11 bodů pro budoucí koaliční smlouvu.

Požadují například zákon k ochraně klima, který by závazně zakotvil snížení emisí skleníkových plynů v Německu o 95 % do roku 2050, a to včetně závazných mezicílů, který by zajistil jistější plánovací a investiční prostředí. V oblasti energetiky upozorňují na rizika energetické transformace, zejména pro zpomalení výstavby obnovitelných zdrojů, možnou zátěž pro přírodu a nerovnoměrné rozdělení jejích přínosů, například nespravedlivou mzdu pro pracovníky v tomto odvětví. Zásadními cíli pak v energetice musí být energetická úspora a účinnost. Kromě postupného odstavování jaderných elektráren do konce roku 2022 má Německo také přestat využívat uhlí – nejpozději do roku 2025 má snížit kapacity uhelných elektráren na polovinu. Změny musí přijít také v zemědělství, které má do roku 2050 snížit své emise skleníkových plynů o 60 % pomocí lepší práce s půdou, ekologického zemědělství, udržování zelených ploch, snížení chovu zvířat a lepšího využívání lesů a bažin, kde jsou skleníkové plyny přirozeně vázány. Aliance poukazuje také na nutnost ekologické transformace dopravy a její dekarbonizaci do roku 2050 pomocí snižování spotřeby paliva, ekologických dopravních prostředků, omezení letecké dopravy a lepší plánování dopravních cest na národní úrovni.

Na mezinárodním poli se má nová vláda zasadit o navýšení klimatických cílů EU, aby bylo možné dodržet závazky z Pařížské konference, a odebrání nadbytečných povolenek z evropského trhu obchodování s emisemi, aby tento motivační mechanismus opět začal fungovat. Co se týče Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), má Německo dbát na konkretizaci a řádné provádění Pařížské dohody, motivaci dalších aktérů k omezování fosilních paliv a pomoci chudým státům, aby mohly skloubit svůj rozvoj s ochranou životního prostředí.

Klimatická aliance Německo je spolek více než 100 organizací z oblastí životního prostředí, rozvoje, církve, mládeže, ochrany zvířat a odborů zasazujících se za důslednou ochranu klimatu. Stěžejními aktivitami jsou politická lobby, práce s veřejností, debaty k energetické a klimatické politice a další společné akce.

Kompletní požadavky je možné stáhnout na tomto odkazu (v němčině). Další informace o Alianci na www.klima-allianz.de.


Autorkou textu je Tereza Svobodová.