Klimatické změny dle UN Global Compact

29. 11. 2013

Rozsah a naléhavost klimatických změn je stále aktuálnějším tématem.

Změny klimatu mají přímé dopady nejen na lidské životy, ale i na činnost samotných firem. Nejchudší země a společnosti trpí nejvíce, ve své podstatě má ale klimatická krize dopad na všechny jedince.

Klimatické změny jsou hlavní prioritou OSN (Organizace spojených národů). Prostřednictvím generálního tajemníka, jejích orgánů a dalších specializovaných institucí je hlavním tématem OSN přispět mimo jiné k řešení klimatických změn společnosti.

Z celosvětového hlediska je stále malé množství firem, které aktivně uplatňují environmentální nebo udržitelné politiky bojující právě proti klimatickým změnám. Je stále těžší přinést změnu na požadované úrovni, vliv takto pro-environmentálně orientovaných firem je stále příliš malý. Dle George Kellera, výkonného ředitele UN Global Compact (UN GC), je velmi důležité, aby se firmy na klimatické výzvy naučily účinně jednat a reagovat. Většina z nich postupně přizpůsobila své politiky tak, aby odpovídaly veřejným potřebám. Přes 350 společností iniciativy UN GC mezi své závazky začlenilo UN Environmental Programme C4C zaměřený na ochranu životního prostředí.

Díky partnerství UN GC, UNEP, World Resource Institut a dalších zapojených subjektů vznikla ojedinělá příručka Guide for Responsible Corporate Engagement in Climate Policy, která radí, jak nastavit a efektivně implementovat politiky bojující se změnami klimatu, a jak je správně a efektivně komunikovat široké veřejnosti.

Environmentální politika a změny klimatických podmínek představují nová důležitá rizika, ale také příležitosti pro zvyšování konkurenceschopnosti a růstu firem. Prostřednictvím inovací a dlouhodobých investic do energeticky účinnějších zařízení mohou podniky nejen čelit potřebám trhu, ale také získat konkurenční výhodu.