Konference o etických financích

29. 4. 2013

Cílem konference Aby peníze dávaly smysl je nastartovat proces vedoucí ke vzniku finanční instituce, která by umožňovala lidem v České republice nakládat se svými finančními prostředky eticky, společensky a environmentálně udržitelně.

První konferenci k tématu etického financování v České republice, která se uskuteční ve dnech 12. a 13. 9. 2013 v Brně, pořádá Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně společně s Trastem pro ekonomiku a společnost a Centrem pro otážky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Hledání cest k etickému finančnictví probíhá v západním světě již několik desetiletí. Ekonomická a dluhová krize posledních let učinila tyto snahy ještě naléhavější. V České republice roste zájem lidí o možnost nakládat se svými penězi eticky odpovědně a sociálně a environmentálně udržitelně. Žádná taková možnost ale v rámci bankovního a investičního sektoru v ČR zatím neexistuje. Lidé jsou tak nuceni nadále nechávat správu svých peněz na konvenčních bankách, u nichž není zřejmé, jakou budoucnost nashromážděnými prostředky podporují.

Konference přivede do Česka vybrané představitele etických bank ze zahraničí s jejich inspirací a zkušenostmi. Zároveň se konference zúčastní i domácí odborníci, aktivní skupiny i jednotlivci, kterým není lhostejné, jaký vliv mají koncentrované peníze bank na budoucnost naší země. Záleží jen na nás, zda se i v Česku dočkáme možnosti eticky spořit a investovat.

Předběžný program a pozvaní hosté

Čtvrtek 12. 9. bude věnován prezentacím pozvaných hostů z EU a České republiky. Den bude zakončen panelovou diskuzí na téma možností vzniku etické finanční instituce v ČR a společným neformálním večerem. V pátek 13. 9. se účastníci sejdou v rámci pracovních skupin. V nich budou zkoumány různé cesty k vytvoření etické finanční instituce. Závěry pracovních skupin budou prezentovány na společném závěrečném panelu.

Pozvání na konferenci potvrdili: Oskar Kjelberg – bezúročná banka JAK (Švédsko), Christophe Guene – ekonom zabývající se společensky odpovědným finančnictvím (Belgie), zástupce Banka Etica (Itálie), Hans-Florian Hoyer – GLS – společensko-ekologická banka (Německo), Markus Stegfellner – Demokratische Bank Vídeň (Rakousko), Jaromír Hošek – záložna Creditas (ČR). V jednání: Bank Spółdzielczy w Nakle – družstevní banka (Polsko), zástupce Ministerstva financí ČR, crowdfundingové webové portály HITHIT a Kreativcisobe.cz.

Konference je díky podpoře ESF a státního rozpočtu ČR pro pracovníky z akademické sféry a studenty bezplatná (registrace je však nutná). Ostatní účastníci budou po vyplnění registračního formuláře vyzváni k uhrazení poplatku 500 Kč (při včasné registraci do 30. června) či 700 Kč (při registraci po 30. červnu). Poplatek nezahrnuje ubytování. Teprve uhrazením poplatku se stává registrace platnou. Po 30. srpnu je nutno domluvit případnou účast přímo s organizátory.

Máte-li předběžný zájem o konferenci, pište prosím na email: konference@thinktank.cz. Aktuální informace můžete sledovat také na stránkách: www.thinktank.cz.

Zdroj: thinktank.cz, 2013