Kooperativa a Nadace Kooperativy podpořily během nouzového stavu řadu projektů

28. 5. 2020

Kooperativa a Nadace Kooperativy během nouzového stavu v důsledku koronavirové pandemie podpořila činnost krizové linky pro seniory, neziskové organizace ve všech regionech ČR a upozornila na důležitost dopravní bezpečnosti i v tomto období.

„Nouzový stav byl pro všechny z nás něco zcela nového nejen firmy a jejich zaměstnance, ale i neziskové organizace postavil před velkou zatěžkávací zkoušku. Hledali jsme proto v tomto složitém období cesty, jak podat pomocnou ruku tam, kde je potřeba a co nejlépe ochránit naše zaměstnance, abychom zajistili provoz a kvalitní služby pro naše klienty,“ říká Milan Medek, vedoucí Odboru CSR Kooperativy.

Benefiční koncert Čechomoru na podporu organizace ŽIVOT 90

Na Velikonoční pondělí se odehrál livestreamový benefiční koncert skupiny Čechomor na podporu linky důvěry Senior telefonu organizace ŽIVOT 90. Ta zřídila v souvislosti s pandemií COVID-19 call centrum fungující nonstop, kam mohou senioři zavolat, aby získali informace a potřebnou pomoc. V období karantény hlásilo call centrum přeplněné linky a nedostatek financí pro zajištění chodu. Vybralo se neuvěřitelných 115 030 Kč a Nadace Kooperativy vybranou částku zdvojnásobila.

Grant COVID Nadace Kooperativy pomohl ve 21 neziskových organizacích po celé ČR

Pro partnerské organizace v Praze i v regionech vypsala Nadace Kooperativy rychlé granty na zmírnění následků epidemie a dopadů omezení na kvalitu života klientů a činnost neziskových organizací. Celkem Nadace rozdělila přes 1 mil. Kč jednadvaceti organizacím. Podpořeny byly zejména domy s pečovatelskou službou i terénní asistenční péčí, hospici a další provozy, ve kterých se věnují rizikovým skupinám obyvatel jako jsou senioři nebo hendikepovaní.

Situací v našich partnerských organizacích se Nadace Kooperativy intenzivně věnovala ještě před vypsáním grantového řízení. Partnerské organizaci Asistence o. p. s. se podařilo hned na začátku pandemie zajistit 600 roušek, které ušila chráněná dílna Pytlíčky.cz, 10 kanystrů dezinfekce a 40 ks ochranných štítů. Do šití roušek a pomoci neziskovým organizacím se zapojili i zaměstnanci Kooperativy např. prostřednictvím výzvy Charity České republiky Šijeme společně!

Dopravní bezpečnost

Kooperativa se jako člen Platformy VIZE 0 zaměřila i na dopravní bezpečnost během pandemie s cílem upozornit řidiče, aby nesnižovali svou pozornost během řízení a nezaměstnávali tak nadbytečně složky IZS. Pro školou povinné byla v rámci projektu Markétina dopravní výchova spuštěna nová dopravě bezpečnostní aplikace, ve které si mohou žáci procvičovat znalosti z dopravní výchovy.

#SKODAAUTOpomaha #KOOPERATIVAtaky

Kooperativa podpořila i výzvu #SKODAAUTOpomaha a bezplatně nabídla havarijní pojištění pro auta z flotily ŠKODA AUTO i vozidla, která nezištně poskytují lidé prostřednictvím carsharingové platformy HoppyGo. Vozidla mohly do konce dubna zdarma užívat organizace i obce pomáhající s rozvozem jídla, léků a dalších zásob ohroženým skupinám lidí v celé ČR.

Hrdinové pro život, jaký je

Během koronavirového období podporovala Kooperativa své zaměstnance prostřednictvím interních kampaní v nošení roušek, seznamovala s nejdůležitějšími informacemi a nově vznikajícími iniciativami z oblasti dobrovolnictví, vzdělávání i fyzické a psychické kondice nebo vytvořila prostor pro sdílení zkušeností s prací v režimu Home Ofiice. V poslední kampani se Nadace Kooperativy rozhodla odměnit ty, kteří se aktivně zapojili do zvládnutí krize.

„Vážíme práce všech hrdinů posledních dnů, a proto jsme se jim rozhodli poděkovat. Vyhlásili jsme interní výzvu „Hrdinové pro život, jaký je“, během které mohli zaměstnanci do konce května nominovat hrdinu ve svém okolí, který se staral o potřebné, nebo inspiroval ostatní svým přístupem či nápadem v době koronavirové. Odměnou bude týdenní rodinný pobyt v hotelu v Karlových Varech,“ objasňuje Milan Medek, vedoucí odboru CSR Kooperativy.


Zdroj: Koronavirus aneb jsme v tom spolu, Nadace pojišťovny Kooperativa, 27. 5. 2020.

Související

Veolia v době pandemie pomáhala zdravotníkům i místním komunitám

Přejít na článek

IKEA ČR vyčlenila pro komunity zasažené koronavirem hmotnou pomoc v hodnotě 10 milionů korun

Přejít na článek