Koronavirus představuje hrozbu pro klima

16. 3. 2020

Krize související se šířením koronaviru může mít krátkodobě pozitivní dopad na změnu klimatu. Dlouhodobě však představuje velkou hrozbu.

Zdravotnická krize, která v současnosti panuje kvůli šíření koronaviru COVID-19, může mít v letošním roce pozitivní dopad na snížení globálních emisí uhlíku. Z dlouhodobého hlediska však pro klima představuje velkou hrozbu v důsledku snižování investic do čisté energie.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) předpokládá, že ekonomický pokles z důvodu koronaviru omezí v příštím roce růst světové poptávky po ropě, což by mělo omezit také emise fosilních paliv, které přispívají ke změně klimatu. Výkonný ředitel IEA Fatih Birol však varoval, že pokud vlády nevyužijí zelené investice k podpoře hospodářského růstu, toto snížení by mohlo znamenat zpomalení světového přechodu na čistou energii. “Neexistuje důvod, proč oslavovat pravděpodobné snížení emisí způsobené hospodářskou krizí, protože při absenci správných politik a strukturálních opatření nebude tento pokles udržitelný,” uvedl Birol.

Koronavirus vyvolal obavy z celosvětové hospodářské recese a přispěl k jednomu z nejostřejších kolapsů cen ropy za posledních 30 let. Stejně tak připravil největší světové energetické společnosti o miliardy dolarů. Oslabení světové ekonomiky v důsledku šíření koronaviru pravděpodobně zastaví mnoho infrastrukturních projektů včetně investic do čisté energie, tolik potřebných k odvrácení klimatické katastrofy do konce tohoto desetiletí. Podle zprávy Bloomberg New Energy Finance by příští rok mohl poprvé od 80. let 20. století klesnout růst solární energie. Analytici snížili prognózy nových solárních energetických projektů o 8 %. Očekává se také snížení prodeje elektromobilů.

Jak uvedl Birol: “Neměli bychom dovolit, aby dnešní krize ohrozila přechod na čistou energii. Máme před sebou velké příležitosti. Hlavní ekonomiky po celém světě připravují stimulační balíčky. Dobře navržený stimulační balíček by mohl nabídnout ekonomické výhody a usnadnit obrat energetického kapitálu, který má obrovské výhody pro přechod na čistou energii.”

Analýza IEA ukázala, že 70 % světových investic do čisté energie je řízeno vládami buď prostřednictvím přímých vládních financí, nebo v reakci na politiky, jako jsou dotace či daně. Birol naléhá na globální vlády, aby investovaly do účinných energetických opatření, která nemusí nabídnout dobré výnosy z krátkodobého hlediska, když jsou ceny energie nízké, ale v dlouhodobém horizontu se ukáží jako lukrativní investice.

“Tyto náročné tržní podmínky budou jasným testem vládních závazků. Dobrou zprávou je, že ve srovnání s minulými ekonomickými stimulačními balíčky máme mnohem levnější obnovitelné technologie, dosáhli jsme významného pokroku v elektromobilitě a existuje podpůrná finanční komunita pro přechod na čistou energii. Jsou-li zavedeny správné politiky, existují příležitosti, jak z této situace vytěžit maximum,” říká Birol.


Zdroj: Coronavirus poses threat to climate action, says watchdog | Environment | The Guardian. [online]. Copyright © 2020 Guardian News [cit. 16.03.2020]. Dostupné ZDE

Související

Rezervace divokých koní je součástí knihy 555 výlety s gastromapou Lukáše Hejlíka

Přejít na článek