Lepší svět díky Cílům udržitelného rozvoje

11. 2. 2019

Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj nám pomáhá představit si lepší svět. Takový, kde je mír, partnerství a prosperita pro každého člověka i pro planetu. Agenda 2030 však jde ještě dál a poskytuje program, který umožňuje docílení této vize.

Rok 2019 je již čtvrtým v pořadí, který směřuje k dosažení Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). WHO/Europe (World Health Organization) zůstává i nadále odhodlána budovat svět, který je vizí těchto globálních cílů. Světová zdravotnická organizace vytvořila propracovaný plán, který byl přijat v roce 2017 všemi členskými státy OSN. Plán má za cíl pomoci zemím, které implementují Agendu 2030 pomocí programu Health 2020 (Evropská politika pro zdraví a kvalitu života).

Jeden z posledních dokumentů (Návrh třináctého obecného pracovního programu, 2019-2023), který byl přijat členskými státy Světové zdravotnické organizace v roce 2018, je přímo založen na závazku k Cílům udržitelného rozvoje. Hlavním tématem je vedení transformativní agendy, která má podporovat země v dosažení všech Cílů udržitelného rozvoje spojených se zdravím.

 

Třetí z Cílů udržitelného rozvoje (Zdraví a kvalitní život), jehož cílem je zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku, je nejvíce relevantní právě pro Světovou zdravotnickou organizaci. Tohoto globálního cíle však nemůžeme dosáhnout, pokud se nebudeme věnovat také hlavním zdravotním determinantům, které jsou obsaženy v dalších cílech, jako například:

  • vymýcení chudoby ve všech jejích formách všude na světě (SDG 1)
  • zajištění rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podpora celoživotní vzdělávání pro všechny (SDG 4)
  • dosáhnutí genderové rovnosti a posílení postavení všech žen a dívek (SDG 5)
  • snížení nerovnosti uvnitř zemí i mezi nimi (SDG 10)
  • vytvoření inkluzivních, bezpečných, odolných a udržitelných měst a obcí (SDG 11)
  • přijmutí bezodkladných opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů (SDG 13) a další SDGs.

 

Prosazování dobrého zdraví však podporuje další globální cíle, které pak mohou samotné přispívat k lepšímu zdraví a kvalitnímu životu. WHO/Europe zveřejnilo nové video, které ukazuje některé z mnoha střípků ovlivňující zdraví. Všechny faktory jsou zahrnuty v Cílech udržitelného rozvoje (SDGs). Klip téma ukazuje z perspektivy dětí, které budou v roce 2030 teenagery: „Zaslouží si žít ve zdravějším světě, kde znečištěné ovzduší, týrání dětí a smrtelné choroby jsou špatným snem. Ne každodenní realitou.“ SDGs nabízejí nejjednodušší cestu k budování této lepší, zdravější a společné budoucnosti.

Pokud se chcete dozvědět více o Cílech udržitelného rozvoje v souvislosti s WHO Europe, o tom, jaké pokroky již byly učiněny, navštivte WHO/Europe Sustainable Development Goals (EN).


Zdroj: WHO/Europe | Imagining a better world through the SDGs. [online]. Copyright © 2019 WHO [cit. 11.02.2019]. Dostupné ZDE.