Lepší svět vyžaduje více odpovědnosti v byznysu

28. 6. 2015

Oslavy 15. výročí založení iniciativy United Nations Global Compact vyvrcholily setkáním předních světových byznys lídrů, zástupců OSN, představitelů vládního, akademického i občanského sektoru v aule Valného shromáždění OSN.

Letos poprvé za účasti představitelů Národní sítě Global Compact Česká republika, 86. světové pobočky této mezinárodní iniciativy pod OSN, která se během 15 let své činnosti stala největší platformou společenské odpovědnosti a korporátní udržitelnosti na světě. Hostitelskou organizací české národní sítě je Asociace společenské odpovědnosti.

Předseda Valného shromáždění OSN Sam Kutesa a Generální tajemník OSN Ban Ki-moon uvítali více než 1 000 účastníků setkání a společně zhodnotili pokrok, který se během 15 let od založení United Nations Global Compact (UN GC) v oblasti korporátní udržitelnosti a společenské odpovědnosti s velkým přičiněním tohoto hnutí odehrál. Setkání demonstrovalo rostoucí roli soukromého sektoru při řešení globálních problémů a potenciál, který má korporátní udržitelnost při vytváření lepší budoucnosti.

Generální tajemník OSN uvedl, že soukromý sektor může respektem a podporou odpovědných principů během svých operací, zaváděním nových byznys modelů a formováním inovativního partnerství, výrazně napomoci dosahování cílů OSN a globální udržitelnosti. I přes zmíněné úspěchy Ban Ki-moon zdůraznil i mnoho výzev, které zůstávají stále aktuální pro miliony lidí na planetě a urgoval k většímu zapojení byznysu při jejich řešení.

Mezi řečníky závěrečné konference v aule Valného shromáždění byli CEOs předních soukromých společností včetně Henrika Madseno (DNV GL), Paula Bulce (Nestlé), Paula Polmana (Unilever) či Dova Seidmana (LRN). Vystoupili také zástupci občanské a akademické sféry, např. Mary Robinson, bývalá prezidentka Irska a ředitelka Nadace Mary Robinson Foundation – Climate Justice, či Julie Christensen Hughes, děkanka Obchodní a ekonomické fakulty Univerzity Guelph v Kanadě.

Řečníci shrnuli významné události mapující 15 let existence UN GC. V souvislosti se zveřejněním nových Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), které OSN představí v září 2015, demonstrovali další kroky, které je možné pro dosažení udržitelné budoucnosti učinit, jako např. uvalení vyšších daní na uhlíkové emise či větší transparentnost veřejných zakázek.

Shrnujíce celý týden zajímavých setkání, interaktivních workshopů či odborných kulatých stolů celosvětové konference Global Compact +15: Business as a Force for Good poznamenal Georg Kell, ředitel iniciativy UN GC: „Byznys po celém světě se probouzí, přijímá svou roli ve společnosti a podnikl již mnohé odpovědné a inovativní kroky pro zelenější a udržitelnější budoucnost. Je před námi ale stále dlouhá cesta. Je nutné, aby soukromé společnosti po celém světě porozuměly realitě naší doby a pochopily, že zdravá společnost a zdravý trh jdou ruku v ruce.“

Součástí závěrečné konference ve Valném shromáždění OSN bylo představení zprávy Impact: Transforming business, Changing the World, který poskytuje komplexní analýzu vlivu společenské odpovědnosti a udržitelnosti na společnosti. Report je produktem firmy DNV GL, přední světové certifikační společnosti. Uvádí, že na rozdíl od roku 2000 je dnes nemožné, aby environmentální, sociální a vládní témata nebyla součástí agendy velkých korporací. Zpráva je postavena na analýze praktik 1 500 soukromých společností, 30 rozhovorech s vrcholnými manažery a řediteli velkých firem a na více než 180 hloubkových rozhovorech s představiteli soukromého, vládního, občanského a akademického sektoru. Hlavním zjištěním zprávy byla i velká změna ve vnímání firem společností, která vyžaduje jeho zapojení do daných témat. Zpráva uvádí, že UN GC měl výrazný vliv na řízení společenské odpovědnosti a udržitelnosti po celém světě a vyzdvihuje konkrétní úspěchy aktivit UN GC jako Women Empowerment Principles, Caring for Climate, Business for Peace či CEO Water Mandate.

Oslavy 15. výročí UN GC byly zakončeny slavnostní recepcí, během které oznámil Generální tajemník OSN Ban Ki-moon nominaci Lise Kingo na funkci nové výkonné ředitelky UN GC. Ta nastoupí do funkce po Georgu Kellovi, otci a strůjci celé iniciativy, který OSN opouští po 25 letech.

Dánka Lise Kingo převezme úlohu 1. září 2015. Do UN GC přinese bohaté zkušenosti a znalosti vysokého managementu, korporátní udržitelnosti a vytváření partnerství se stakeholdery ze společnosti Novo Nordisk, kde byla členkou výkonného vedení, více-prezidentkou pro vztahy se stakeholdery a ředitelkou environmentálních záležitostí již od roku 1988. Nyní působí jako náměstkyně prezidenta Dánské nadace pro ochranu životního prostředí, členka výkonného vedení Grieg Star Group a předsedkyně Dánské rady pro společenskou odpovědnost a udržitelnost.