Letem lesem: PEFC láká lidi do lesa

20. 9. 2016

V Praze na Smíchově vznikla obří 3D instalace neziskové organizace PEFC, která se dlouhodobě zabývá nezávislým dohledem na správné hospodaření v lesích.

Chce tímto informovat veřejnost o stavu českých lesů, o možnostech podpory trvale udržitelného hospodaření v lesích a o zapojení se do záchrany nejohroženějších lesů na světě. Spouští proto nový projekt Letemlesem.cz.

Instalace o velikosti 160 m2 je složená z fotek skutečných českých lesů. Na jejich srovnání ukazuje, že lesní porosty potřebují správnou péči, aby mohly zdravě růst. Lesy produkují nejen dřevo, ale nabízí dlouhodobě i příjemné místo pro relaxaci, sport, sběr hub či lesních plodů a přirozené prostředí pro zvěř. Právě zodpovědný způsob využívání lesů, trvale udržitelné hospodaření, organizace PEFC dlouhodobě propaguje.

V České republice je pod kontrolou PEFC více než 70 % rozlohy lesů. Patříme tak mezi státy s nejlepší péčí o lesy na světě! Jeden z nejzkušenějších lesníků u nás, Karel Schwarzenberg, k tomuto tématu uvádí: „Málokterý venkovan, který přijde do města, vám bude vysvětlovat, jak má jezdit tramvaj nebo jak má fungovat potrubí. Ale leckterý všeuměl, sotva vstoupí někam do lesa, vám vysvětlí, jak špatně se lesníci, kteří absolvovali studium, starají o naše lesy (…) Buďme lesníkům vděčni za jejich práci a přiznejme si, ze naše lesy milují, jinak by si toto namáhavé a nepříliš dobře placené povolání nezvolili. Naše lesy si zaslouží, aby se o ně odborně pečovalo.“

Skvělý stav českých lesů je nutno nejen udržet, ale i dále zlepšovat. Dále je potřeba přispět i k záchraně lesů ve světě! Jak? Logo PEFC jako mezinárodně respektovaná značka dává informace o původu lesních produktů a jistotu, že při výběru výrobku ze dřeva a papíru odběratelé podporují správnou péči o lesy a nepodílí se na devastaci lesů kdekoliv na světě. Širší veřejnost má ale o této certifikaci stále málo informací.

Proto PEFC touto 3D instalací upozorňuje na svůj nový projekt Letemlesem, který má široké veřejnosti zajímavou formou přiblížit práci českých lesníků. Spolu s ním vyhlašuje soutěž. Jejím cílem je motivovat veřejnost k trávení času v lese. Pořadatelé vyzývají, aby lidé poslali své fotky z lesa a vystihli, jakou emoci či pocit v nich les vzbudil. Dva výherci, které vybere veřejnost a pořadatelé soutěže, vyhrají možnost strávit noc na stromě ve výšce 9 metrů. Pravidla soutěže jsou zde.

„Naší ambicí je přitáhnout pozornost k lesnictví a šířit pravdivé a podložené informace o lesích a jejich stavu směrem k široké veřejnosti. Z našich dotazníkových šetření vyplývá, že lidé v ČR nejsou dostatečně informováni o stavu našich lesů. Například většina lidí si myslí, že lesů v ČR ubývá. Toto samozřejmě není pravda. Plocha lesů se v ČR dlouhodobě zvětšuje a v současné době se pohybuje okolo 34 % rozlohy území ČR,“ říká Ing. Stanislav Slanina, Ph.D., výkonný ředitel PEFC. Za posledních 50 let přibývalo v průměru cca 2 000 hektarů lesa ročně na současných 2 668 milionů hektarů lesa. ČR má druhé nejvyšší zásoby dřeva na hektar v Evropě.

Zdroj: Tisková zpráva PEFC, 20. září 2016