Letos již počtvrté proběhla tradiční akce Podnikáme odpovědně

29. 11. 2016

Uspořádala ji ve středu 23. listopadu Asociace společenské odpovědnosti u příležitosti probíhajícího Evropského týdne malých a středních podniků.

Akce se konala již tradičně ve spolupráci s Radou kvality ČR, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit. V průběhu dne více než 70ti účastníkům společně exkluzivně představily vítěze a účastníky druhého ročníku Ceny za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně.

Celým dnem provázela Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti a předsedkyně odborné sekce Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj Rady kvality ČR.

V dopoledním bloku hovořili zástupci malých a středních podniků, rodinných firem a sociálních podniků o výzvách, které vnímají jako klíčové pro rozvoj odpovědného podnikání v České republice.

Jan Školník, ředitel úspěšné rodinné firmy HOBRA, která podporuje veřejně prospěšné aktivity a zasadila se o rozvoj Broumovska, hovořil o nutnosti diverzifikace zdrojů nestátních neziskových organizacích z důvodu dlouhodobé udržitelnosti. „Není možné, aby organizace byly závislé na úspěšném kvartálu jedné firmy. Proto se snažíme projekty, ve kterých dobrovolně působíme, rozvíjet tak, aby byly výhledově nezávislé v nejširším slova smyslu“, dodal Jan Školník.

Gabriela Štěpánková, vedoucí sociálního podniku Dobroty s příběhem, se postarala o skvělý dárek pro účastníky ve formě nakládaného hermelínu vyrobeném lidmi se zdravotním postižením. „Vyrábění těchto dobrot je součástí pracovní terapie lidí se zdravotním postižením. Na našem podnikání je skvěle vidět, že tito lidé se, pokud se jim k tomu dají vyhovující podmínky, mohou efektivně zapojit do otevřeného pracovního trhu”, řekla Gabriela Štěpánková.

Jiří Černý, generální ředitel sociálního podniku Ergotep, družstvo invalidů, přiblížil posluchačům, v čem se skrývá inovativnost organizace, kterou řídí: V Ergotepu je na prvním místě člověk a jeho sounáležitost s firmou. Proto realizujeme obchodní a společenské projekty, které se vyznačují nejenom vznikem nových pracovních míst, ale především možností profesního a osobnostního růstu zaměstnance. Podporujeme pozitivní vztah k životnímu prostředí a ochranu přírody při všech pracovních i společenských aktivitách”.

Petra Michaličková, lektorka z Centra andragogiky, poradenské společnosti působící v oblasti rozvoje lidských zdrojů, hovořila o etickém kodexu společnosti. „Je pro nás podstatné, jak se daný člověk chová, co umí a zná, je-li pracovitý a spolehlivý a jak dobrým je kolegou, přítelem, šéfem, a ne kolik mu je let, jaké je barvy pleti, anebo jestli má doma pět dětí. V problematice CSR nejen vzděláváme své klienty, ale sami ji aktivně uplatňujeme a to např. prostřednictvím neziskové společnosti, jejíž jsme podporovatelé“.

Vítězslav Bican, výkonný ředitel jazykové školy Channel Crossings, hovořil o vizi jazykové agentury. „Každá firma si musí uvědomovat širší okolí svého působení. I my v Channel Crossings se k tomuto principu aktivně hlásíme, ať už tím, že rozšiřujeme povědomí o tom, co znamená kvalitní jazykový servis, nebo pomocí našich programů pro znevýhodněné skupiny občanů“.

Po dopoledních inspirativních vystoupeních, byli představeni vítězové a účastníci 2. ročníku Ceny za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně. Ta oceňuje malé a střední podnikatele, rodinné firmy a sociální podniky, kterým je odpovědné podnikání naprosto přirozené.

První místo v kategorii malý a střední podnik získala jazykový agentura Channel Crossings, s.r.o. V kategorii rodinná firma si pro první místo přišla společnost Centrum andragogiky s.r.o. a v kategorii sociální podnik zvítězil Ergotep, družstvo invalidů.

  • Kompletní tabulku oceněných naleznete zde

Po skvělém osvěžení férovou kávou a čaji Fair & Bio Pražírny, která spojuje fair trade se sociálním integračním podnikáním, diskutovali přítomní v rámci odpoledního bloku Platformy zainteresovaných stran CSR o současném stavu CSR a udržitelném rozvoji v České republice.

Lucie Mádlová s panelisty otevřela téma nefinančního reportingu, nutnosti výuky společenské odpovědnosti na školách nebo významu podpory CSR ze strany státu.

Fotogalerii z celé akce zobrazíte zde.