Letošní oslavy Giving Tuesday jsme odstartovali akcí s podtitulem jak na Zaměstnanecké sbírky

19. 9. 2019

Zaměstnanecké sbírky byly hlavní téma setkání, jež uspořádala Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci se svými partnery v rámci kampaně na podporu dárcovství v Česku Giving Tuesday 2019.

Inspirativní setkání se konalo v sociálním podniku Duhová kavárna v sídle Skupiny ČEZ. Účastníci z řad soukromého a neziskového sektoru zde sdíleli zkušenosti s úspěšnými finančními i nefinančními sbírkami, které realizovali v rámci loňského ročníku Giving Tuesday.

Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, v úvodu představila úspěchy loňské kampaně Giving Tuesday a plány na letošní rok. Kampaň Giving Tuesday se letos ponese v duchu dobrých skutků a spolupráce s komunitními lídry, kteří budou navíc šířit povědomí o Giving Tuesday ve svých regionech a snažit se motivovat organizace a veřejnost k lokálnímu zapojení.

Michaela Chaloupková, členka představenstva a leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ, navázala prezentací o aktivitách Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ. Sdílela jejich zkušenosti se zaměstnaneckými sbírkami a tím, jak zapojují své zaměstnance do celého procesu sbírek, včetně nominace projektů, na které pak jdou vybrané finanční prostředky.

 

Michaela Chaloupková, členka představenstva a leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ

O zaměstnaneckých grantech a hlasování zaměstnanců o top projektech, které granty obdrží, mluvila Jindra Marešová, ředitelka Nadace Albatros. Představila také stipendijní programy pro nadané děti a akci #GivingBooksWeek, jež vyzývá k darování knih v rámci Giving Tuesday.

 

Jindra Marešová, ředitelka Nadace Albatros

Za Nadaci Vodafone vystoupily Jolana Hájková a Veronika Řídelová, jež sdílely zkušenosti, jak se v loňském roce jejich zaměstnanci zapojili do několika dobročinných aktivit včetně úspěšné finanční sbírky. Její výtěžek šel na podporu vývoje aplikace Echo, která informuje veřejnost o pohřešovaných dětech.

 

Jolana Hájková a Veronika Řídelová z Nadace Vodafone

V další části byly prezentovány příklady několika nefinančních sbírek. Účastníci se mohli inspirovat například aktivitou České pošty, jež v rámci Giving Tuesday sbírala staré mobilní telefony pro projekt Remobil a výtěžek z prodeje šel na podporu Jedličkova ústavu. Představeno bylo i několik sbírek oblečení, které jsou mezi firmami velmi populární, a byly zmíněny i neziskové organizace, jež následně s vybraným oblečením udržitelně nakládají.

Nechyběly ani příklady sbírek ze zahraničí a tipy na úspěšné finanční sbírky, o kterých se následně diskutovalo ve společné diskuzi s hlavními prezentujícími. Diskutující se shodli, že je velmi důležité zapojit zaměstnance do procesu výběru organizací a jedinců, kterým následně finanční pomoc putuje. Důležité je také jít zaměstnancům příkladem a motivovat je k zapojení například matchingem, kdy firma dvojnásobí či dorovná vybranou částku k nějaké určité hodnotě. Debatující souhlasili i s tím, že čím jednoduší je proces darování, tím více zaměstnanců se zapojí. Podnětnou poznámku měl také Daniel Novák z Nadace ČEZ, jež podotknul, že firma by hlavně své zaměstnance neměla přehlcovat různými programy, aby necítili příliš velký tlak a neměli dojem, že musí neustále darovat.

 

Panelová diskuze

Po závěrečné debatě měli účastníci prostor ke společnému networkingu a sdílení svých plánů pro letošní ročník Giving Tuesday.

Tipy pro úspěšnou zaměstnaneckou sbírku

  1. Zjednodušte proces darování

Nabídněte alternativní formy darování (přes bankovní účet, hotovost do kasiček, darování benefitních bodů, stržení částky z platu aj.).

Pracujte se celým spektrem firmy od managementu přes provoz a nabídněte odpovídající formu komunikace.

  1. Zapojte zaměstnance

Dejte zaměstnancům možnost, aby nominovali projekty, které podpoříte. Případně je nechte hlasovat o jejich preferencích.

  1. Motivujte zaměstnance

Dávejte pozitivní příklad – matchujte vybrané peníze.

Zapojte celou firmu včetně vedení.

  1. Propojte dárcovství s dobrovolnictvím

Využijte partnerství s organizacemi, ve kterých zaměstnanci pomáhají.

  1. Budujte dárcovství jako součást firemní kultury

Propojujte dobročinné aktivity. Zapojujte podporované organizace do firemních akcí. Využívejte jejich služby, seznamujte s nimi vaše zaměstnance.

Tvořte dlouhodobé vztahy.

  1. Nepřehlcujte zaměstnance

Berte na vědomí, že ochota pomáhat má své hranice.

  1. Darování by mělo být osobní

Pracujte s osobními příběhy, seznamte zaměstnance s tím, kam jejich podpora směřuje.

 

Panelová diskuze

Vybírejte silné příběhy, které se dotýkají každého z nás a mohou mít reálný dopad na celou společnost.


Více o svátku dárcovství Giving Tuesday naleznete na webu www.giving-tuesday.cz. Partnery letošního ročníku Giving Tuesday jsou Albatros Media, Nadace Vodafone a Skupina ČEZ.

Související

Novoroční Udržitelný brunch: Jak funguje partnerství mezi byznysem a neziskem?

Přejít na článek