Lidl podniká odpovědně, potvrdila Národní cena za CSR

25. 6. 2021

Odpovědné a udržitelné podnikání je pro Lidl prioritou, stále důležitějším se stává i v očích zákazníků. Také v loňském roce se proto věnoval svým dlouhodobým projektům v oblasti podpory nemocných dětí i vzdělávacích institucí, nezapomínal ani na naplnění dříve stanovených závazků týkajících se odpovědné tvorby sortimentu. I díky tomu se Lidl stal Absolutním vítězem Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost, první místo obdržel také v kategorii Byznys.

Přesto, že rok 2020 patřil k těm náročnějším, dařilo se Lidlu plnit závazky spojené s jeho sortimentem i podporovat ty, kteří jeho pomoc potřebují. Rekordní úspěch zaznamenala sbírka Srdce dětem, kdy se navzdory očekávání podařilo nemocným dětem a jejich rodinám poskytnout 39 milionů korun. Za deset let svého fungování putovalo na podporu 4 766 rodin více než 200 milionů
korun. Být dobrým sousedem se Lidl snaží také v místech, kde otevírá nové nebo rekonstruuje stávající prodejny. U příležitosti jejich otevření podpořil částkou přesahující jeden a půl milionu celkem 17 vzdělávacích institucí.

„Ocenění v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost nás velmi těší a je pro nás důkazem, že se ubíráme správným směrem. Nejedná se přitom pouze o projekty zaměřené na podporu společnosti, jejíž jsme součástí. Zaměřujeme se rovněž na náš přístup k zaměstnancům, dodavatelům, životnímu prostředí i přímo tvorbě našeho sortimentu,“ upřesňuje mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

V minulém roce se Lidlu například dařilo dále rozšiřovat certifikaci produktů svých privátních značek a podporovat tak jejich udržitelnou výrobu, ale také snížit obsah soli či cukru u dalších výrobků. „O 17 % jsme snížili obsah cukru například u jogurtových nápojů Active, o 2 g méně cukru je u smetanových termizovaných krémů,“ zmiňuje Tomáš Myler.

Pro Lidl je důležitá také spokojenost zaměstnanců. Aby mohli skloubit volný čas a práci, nabízí Lidl zkrácené úvazky. V obchodním roce 2020 činil podíl zkrácených úvazků (35 hodin týdně a méně) více než 75 %. S tím se pojí také adekvátní ohodnocení práce, kdy nástupní mzda na pozici prodavač/pokladní v roce 2020 dosahovala částky 28 571 Kč.

Tyto i další oblasti podnikání Lidl důkladně popsal v podkladové zprávě pro Národní cenu za CSR, data pravidelně zveřejňuje také v pravidelně vydávané Zprávě o udržitelném rozvoji. Prostřednictvím této zprávy chce poskytnout transparentní a srozumitelná data o svém podnikání všem – zákazníkům, zaměstnancům, obchodním partnerům, zástupcům neziskového sektoru, médiím a dalším stakeholderům. Její další vydání plánuje ve druhé polovině letošního roku.


Zdroj: Lidl podniká odpovědně, potvrdila Národní cena za CSR. Lidl Česká republika. Tisková zpráva, 3. 6. 2021.

Související