Lídři byznysu schválili SDGs jako rámec pro utváření korporátních strategií

28. 6. 2016

UN Global Compact představil novou strategii „Making Global Goals Local Business”, zaměřenou na podporu odpovědného a udržitelného podnikání.

UN Global Compact, největší iniciativa udržitelného podnikání na světě, představila svou nadcházející dlouholetou strategii týkající se podpory aktivit a projektů spojených s globální iniciativou SDGs (Cíle udržitelného rozvoje) do roku 2030. Klíčové aspekty strategie zahrnují každoroční Leaders Summit, představení SDG pionýrů, Akční plány národních sítí UN Global Compact k SDGs, programy OSN pro obchodní partnerství a také pravidelný nefinanční reporting. UN Global Compact ohlásil novou strategii při příležitosti summitu UN Global Compact Leaders Summit 2016.

Dvoudenního shromáždění se zúčastnilo více než 1 200 osobností z byznysu, vlád, občasné společnosti, akademické obce a OSN. UN Global Compact v ČR na summitu reprezentovala Lucie Mádlová, představitelka Národní sítě Global Compact ČR a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, její hostitelské organizace.

„UN Global Compact je v unikátní pozici, připraven ujmout se vedení v oblasti byznysu v rámci SDGs.“ řekl generální tajemník OSN, Ban Ki-moon. „Dosažení cílů, které jsme si v SDGs stanovili, bude vyžadovat bezprecedentní spolupráci, radikální inovace a mimořádný leadership. Každý z nás musí být průkopníkem, neustále postupovat vpřed do nových končin. To znamená vzít si na svá bedra zodpovědnost osobní i korporátní, zodpovědnost za to, jak vedeme své organizace a jak si vybíráme obchodní partnery. Pečlivě promyslet každé rozhodnutí, které jako investoři i spotřebitelé uděláme. Nelze jen pasivně přihlížet, ale aktivně se postavit za správnou věc. A právě to vše UN Global Compact umožňuje,“ dodal Ki-moon první den při zasedání v aule valného shromáždění OSN.

Letošní Leaders Summit byl prvním oficiálním shromážděním od vyhlášení nových Cílů udržitelného rozvoje, stojícím na prahu nové éry a očekávání od soukromého sektoru a jeho podílu na dosažení této globální snahy. Zatímco SDGs slouží jako plán na vytvoření udržitelného prostředí do roku 2030, je možno jej vnímat i jako ukázku směru, kterým se bude tržní prostředí ubírat.

UN Global Compact na summitu také představil iniciativu Local SDG Pioneers, která vyzdvihuje snahy podnikatelů a inovátorů, jenž demonstrují, jak může udržitelný vývoj otevřít cestu k novým možnostem, jak už ekonomickým, sociálním nebo ekologickým. Letošní SDG Pionýři byli vybráni z více než 600 nominovaných ze 100 zemí. „Potřebujeme lídry korporací a podnikatele, kteří mohou a chtějí vybudovat udržitelnou společnost zítřka. Každý z průkopníků Local SDG Pioneers je příkladem toho, jak může být obchodní prostředí silou dobra. Silou, která se může poprat s problémy globální společnosti,“ doplnila Lise Kingo, výkonná ředitelka UN Global Compact.

Argentinská ministryně zahraničí Susanna Malcorra a keňský ambasador a stálý zástupce při OSN Macharia Kamau na summitu potvrdili roli, kterou pak v rámci SDGs musí hrát byznys při doplnění snah jednotlivých vlád. Jejich příspěvky volaly po větší aktivitě veřejného sektoru, investicích a efektivních partnerství. Oba zároveň vyzvali soukromý sektor, aby se více angažoval v rámci UN Global Compact a přijal jeho principy jako základní krok k udržitelnosti.

Druhý den summitu se zaměřil na to, jak firmy mohou transformovat své byznys modely, aby odpovědně naplňovaly potřeby společnosti, vstoupily do nových trhů a dosáhly úspěchu. “Aby se dosáhlo stanovených cílů do roku 2030, je čas jednat nyní. Spousta firem se již začíná dívat právě optikou SDGs a je velmi povzbudivé, že stále stoupající počet výkonných ředitelů rozpoznává, že SDGs nabízí plán rozvoje pro udržitelný byznys,“ uvedla Lise Kingo.

Během druhého dne sdíleli nejvyšší představitelé firem příběhy o tom, jak jejich firmy učinily důležité kroky pro zlepšení priorit zaměřených na udržitelný rozvoj, včetně energie, klimatu, nakládání s odpady, vody, zdravotní péče a chudoby, což se může přeložit do zvýšených akcí v oblasti Cílů udržitelného rozvoje. Básnířka Sarah Kay a autor knih o leadershipu Simon Sinek navíc inspirovali publikum, aby se všichni stali agenty této globální změny a podíleli se na vytváření světa takového, jaký chceme.

Představitelka UN Global Compact v ČR k své účasti na summitu a k SDGs dodává: „Přestože je škála a rozměr SDGs větší než kdykoli předtím, základní cesty pro zapojení byznysu zůstávají stejné: UN Global Compact po firmách vyžaduje za prvé odpovědné podnikání a za druhé hledání příležitostí, které by řešily společenské problémy prostřednictvím byznys inovací a spolupráce.“ Potvrzuje, že společně s SDGs se tak pro soukromý sektor objevuje nová příležitost využít velkého tržního potenciálu a nového byznys modelu skrytého v řešení společenských problémů.

„Budeme i nadále v ČR díky unikátnímu know-how UN Global Compact rozvíjet SDGs ve vztahu k byznysu. Připravujeme celou řadu zajímavých projektů, na které se můžete těšit,“ dodává Lucie Mádlová.