Loono bojuje za zdravé plíce. Zaměřuje se na nový screening i problematiku kouření

13. 4. 2022

Rakovinou plic onemocní jen v České republice každoročně okolo 6 500 lidí. Jedná se o 4. nejčastější typ rakoviny u mužů i u žen. Na začátku roku proto odstartovala pilotní verze screeningu rakoviny plic, jejímž cílem je toto onemocnění u rizikových pacientů objevit co nejdříve. Na screening, rakovinu plic i na kouření se v rámci svých aktivit zaměřilo Loono, aby lidem nabídlo srozumitelné a odborně podložené informace.

Člověk, který přijde k lékaři s rakovinou plic v prvním stádiu, má 60% šanci, že přežije. U čtvrtého stádia, kdy už nádor metastázuje do ostatních orgánů, je šance na přežití téměř nulová. Proto je naprosto klíčové odhalit toto onemocnění co nejdříve. K tomu má pomoci právě screening rakoviny plic, který se od ledna 2022 zaměřuje na rizikové pacienty ve věku od 55 do 75 let, kteří denně vykouří 20 či více cigaret. Ty ve své evidenci vyhledá praktický lékař, následně si pacienta převezme pneumolog.

Rizikovým faktorům rakoviny plic, mezi které patří zejména kouření, by se však měli vyhýbat i mladší lidé. „Nejčastější výskyt rakoviny plic je mezi 55. a 80. rokem života. Setkat se s ním mohou ale i velmi mladí lidé. Je proto důležité vyhýbat se kouření, které je nejen rizikovým faktorem tohoto druhu nádoru, ale přispívá k rozvoji i mnoha dalších nebezpečných onemocnění,“ říká zakladatelka Loono Kateřina Vacková.

Kouření způsobuje 20 % všech druhů rakovin, zvyšuje riziko infarktu srdce a mozkové mrtvice, urychluje stárnutí kůže a vznik vrásek, ovlivňuje plodnost u žen, zvyšuje riziko mimoděložního těhotenství a u mužů snižuje schopnost erekce. Dochází rovněž ke snižování funkce imunitního systému, odbourávání kostní hmoty a ke zhoršení psychických nemocí, jako je například deprese.

Přesto v Česku stále kouří 23 % lidí starších 15 let a 8 z 10 nádorů plic způsobují právě cigarety. V jedné cigaretě se přitom nachází 7 000 různých chemikálií, z nichž je 60 karcinogenních, což znamená, že mohou vyvolat zhoubné bujení. Jedná se například o arsen, který bývá součástí jedu na krysy, o dehet, jenž se z 90 % usazuje v plicích kuřáka, formaldehyd, který je součástí lepidel, či kyanovodík, těkavá kapalina, která se během 2. světové války používala v plynových komorách.

Loono se v rámci své informační kampaně zaměřilo rovněž na to, zda existují bezpečnější formy kouření. „Největším rizikem elektronických cigaret je jejich krátká doba existence. E-cigarety nebo IQOS mohou přinést nižší riziko zdravotních problémů spojených s kouřením, nicméně protože existují jen pár let, nebylo dosud možné dokonale prozkoumat jejich dopady na zdraví, zejména ty dlouhodobé,“ dodává Kateřina Vacková. Dostupná data naznačují, že IQOS obsahuje některé shodné toxické látky jako klasická cigareta a ještě některé navíc. V e-kouři, tedy kouři z e-cigaret, byla také při testování opakovaně prokázána přítomnost toxických látek.

Loono je týmem mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů, kteří věří, že by se neměli pacienti pouze léčit, ale vést k prevenci nejrůznějších onemocnění. V minulosti odstartovalo kampaň za prevenci onkologických (#prsakoule) a kardiovaskulárních onemocnění (#zijessrdcem) i reprodukčního (#doledobry) a duševního zdraví (#dobrenitro). Během 7 let své existence Loono zrealizovalo více než 2 500 workshopů, na kterých vyškolilo přes 120 tisíc lidí. Veškeré další informace najdete na webových stránkách www.loono.cz či sociálních sítích @Loonocz. Komunikační kampaň vznikla za podpory Nadace PPF.


Zdroj: Loono bojuje za zdravé plíce. Zaměřuje se na nový screening i problematiku kouření. Loono. Tisková zpráva, 7. 4. 2022.

Související