Mateřská škola Mateřídouška z Brna splnila zlatá kritéria programu Skutečně zdravá škola

22. 12. 2022

Mateřídouška - soukromá mateřská škola s.r.o. z Brna jako první škola na Moravě splnila všechna kritéria v bronzové, stříbrné i zlaté úrovni programu Skutečně zdravá škola a stává se pomyslnou „vzorovou školou“ a „příkladem dobré praxe“.

Zlaté ocenění v programu Skutečně zdravá škola bylo uděleno za splnění náročných kritérií v oblastech kultury stravování, kvality jídla a místa jeho původu, vzdělávání o jídle a stravování a zapojení školy do místního společenství.

Jsem velmi ráda, že se nám s kolektivem Mateřídoušky podařilo naplnit podmínky pro získání zlatého certifikátu. Vyzdvihuji práci kuchařek, pedagogů a spolupráci s rodiči,“ říká Iveta Fürstová, zakladatelka Mateřídoušky.

V rámci plnění zlatých kritérií ve školce realizují plán podpory zdravého stravování. Dále musela jídelna mateřské školy prokázat, že minimálně 80 procent nakoupených čerstvých surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou v regionech obklopujících Brno. Deset procent všech surovin musí pocházet z ekologických farem, pro přípravu pokrmů jsou používána pouze vejce z volných výběhů či v kvalitě BIO. Děti pravidelně s pedagogy zkouší přípravu pokrmů z ovoce a zeleniny vypěstované na školní zahradě a navštěvují farmu na jižní Moravě. Škola aktivně zapojuje rodiče a veřejnost do aktivit v oblasti zdravého stravování, pěstování a vaření. Ve školní jídelně se snaží minimalizovat objem biologického odpadu. Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně jsou používány jen ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

„Zlatého ocenění si vážím, protože vím, že za jeho získáním stojí obrovský kus práce celého kolektivu Mateřídoušky. Jeho obdržení nás ujišťuje v tom, že jsme se vydali správným směrem, s dětmi pracujeme co nejlépe a pomáháme jim rozvíjet návyky a dovednosti vedoucí k udržování zdravého životního stylu. O tom, že se nám to dař, nás děti utvrzují den co den, což nás velice těší, někdy i překvapuje, ale především pozitivně motivuje k dalším činnostem,“ uvádí Zuzana Kozelská, ředitelka Mateřídoušky.

„Program Skutečně zdravá škola pomáhá dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňuje dětem porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro zdravý a udržitelný život,“ říká Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Splnit náročná zlatá kritéria programu Skutečně zdravá škola se zatím v České republice podařilo třem školám. Kromě Mateřídoušky Brno je to Mateřská škola Semínko v Praze a Mateřská škola Fügnerova Louny. Lounské mateřské škole se nedávno podařilo po dvou letech zlatý certifikát obhájit: „Dva roky byly velmi náročné, covid, zahájení provozu Dětské skupiny Klubíčko, stěhování školní kuchyně a částečná výměna personálu, ale ustály jsme to a jsme pyšné na obhájené zlato. V okolí Loun se již rozšířila základna pro nákup místních potravin. Ovoce, zeleninu doplnili farmáři o kuřata, krůty, králíky a mnohem větší sortiment mléčných výrobků. Část surovin nakupujeme přes tržiště Scuk.cz. Rodiče komentují jídelníčky – většinou velmi kladně a přichází s nápady, které se snažíme co nejdříve zakomponovat“, říká Hana Hlouchová, hospodářka školy a koordinátorka program Skutečně zdravá škola v Mateřské škole Fügnerova Louny.


Zdroj: Mateřská škola Mateřídouška z Brna splnila zlatá kritéria programu Skutečně zdravá škola. Skutečně zdravá škola. Tisková zpráva. 19. 12. 2022.

Související

Mobil jako záplata na osamělost. Co dnešní děti skutečně trápí a jak to můžeme řešit?

Přejít na článek

Eduzměna se rozšiřuje, v dalších regionech podpoří změnu školství

Přejít na článek