Mateřská škola Mateřídouška z Brna splnila zlatá kritéria programu Skutečně zdravá škola

22. 12. 2022

Mateřídouška - soukromá mateřská škola s.r.o. z Brna jako první škola na Moravě splnila všechna kritéria v bronzové, stříbrné i zlaté úrovni programu Skutečně zdravá škola a stává se pomyslnou „vzorovou školou“ a „příkladem dobré praxe“.

Zlaté ocenění v programu Skutečně zdravá škola bylo uděleno za splnění náročných kritérií v oblastech kultury stravování, kvality jídla a místa jeho původu, vzdělávání o jídle a stravování a zapojení školy do místního společenství.

Jsem velmi ráda, že se nám s kolektivem Mateřídoušky podařilo naplnit podmínky pro získání zlatého certifikátu. Vyzdvihuji práci kuchařek, pedagogů a spolupráci s rodiči,“ říká Iveta Fürstová, zakladatelka Mateřídoušky.

V rámci plnění zlatých kritérií ve školce realizují plán podpory zdravého stravování. Dále musela jídelna mateřské školy prokázat, že minimálně 80 procent nakoupených čerstvých surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou v regionech obklopujících Brno. Deset procent všech surovin musí pocházet z ekologických farem, pro přípravu pokrmů jsou používána pouze vejce z volných výběhů či v kvalitě BIO. Děti pravidelně s pedagogy zkouší přípravu pokrmů z ovoce a zeleniny vypěstované na školní zahradě a navštěvují farmu na jižní Moravě. Škola aktivně zapojuje rodiče a veřejnost do aktivit v oblasti zdravého stravování, pěstování a vaření. Ve školní jídelně se snaží minimalizovat objem biologického odpadu. Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně jsou používány jen ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

„Zlatého ocenění si vážím, protože vím, že za jeho získáním stojí obrovský kus práce celého kolektivu Mateřídoušky. Jeho obdržení nás ujišťuje v tom, že jsme se vydali správným směrem, s dětmi pracujeme co nejlépe a pomáháme jim rozvíjet návyky a dovednosti vedoucí k udržování zdravého životního stylu. O tom, že se nám to dař, nás děti utvrzují den co den, což nás velice těší, někdy i překvapuje, ale především pozitivně motivuje k dalším činnostem,“ uvádí Zuzana Kozelská, ředitelka Mateřídoušky.

„Program Skutečně zdravá škola pomáhá dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňuje dětem porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro zdravý a udržitelný život,“ říká Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Splnit náročná zlatá kritéria programu Skutečně zdravá škola se zatím v České republice podařilo třem školám. Kromě Mateřídoušky Brno je to Mateřská škola Semínko v Praze a Mateřská škola Fügnerova Louny. Lounské mateřské škole se nedávno podařilo po dvou letech zlatý certifikát obhájit: „Dva roky byly velmi náročné, covid, zahájení provozu Dětské skupiny Klubíčko, stěhování školní kuchyně a částečná výměna personálu, ale ustály jsme to a jsme pyšné na obhájené zlato. V okolí Loun se již rozšířila základna pro nákup místních potravin. Ovoce, zeleninu doplnili farmáři o kuřata, krůty, králíky a mnohem větší sortiment mléčných výrobků. Část surovin nakupujeme přes tržiště Scuk.cz. Rodiče komentují jídelníčky – většinou velmi kladně a přichází s nápady, které se snažíme co nejdříve zakomponovat“, říká Hana Hlouchová, hospodářka školy a koordinátorka program Skutečně zdravá škola v Mateřské škole Fügnerova Louny.


Zdroj: Mateřská škola Mateřídouška z Brna splnila zlatá kritéria programu Skutečně zdravá škola. Skutečně zdravá škola. Tisková zpráva. 19. 12. 2022.

Související

Sbírka potravin slaví 10 let. Výsledkem jsou tisíce tun darovaných potravin a miliony porcí jídla pro potřebné

Přejít na článek

Nadační fond Kapka naděje spustil sbírku na pořízení kardiologické sondy pro novorozence

Přejít na článek

Skutečně zdravá škola pomůže změnit školního stravování na zdravé pro děti i planetu

Přejít na článek