Mediální analýza: česká média podceňují dopad zemědělství na klimatickou krizi

Ze světa členů

31. 5. 2024

ProVeg mediální analýza, která byla zkompletována na základě dat z Mediaboard aplikace, zjistila, že česká média přehlížejí dopady zemědělství na klimatickou změnu ve srovnání s energetikou. Ačkoliv zemědělství významně přispívá k emisím skleníkových plynů, témata týkající se globálního potravinového systému jsou v českých médiích zastoupena minimálně.

Organizace ProVeg Česko zveřejnila výsledky mediální analýzy, která zkoumala pokrytí tématu klimatické změny v českých médiích s propojením témat zemědělství, energetiky a potravin v roce 2023.

Analýza naznačuje, že česká média nevěnují dostatečnou pozornost environmentálním dopadům zemědělství, přičemž prostor přenechávají energetickému sektoru. Pouze 1.32 % článků se zabývá zemědělstvím v souvislosti s masem a mlékem, zatímco energetika tvoří významnou část klimatického diskurzu s 45.50% pokrytím.

Tato nerovnováha může signalizovat nedostatečné uvědomění o vztahu mezi zemědělstvím, potravinami a klimatickou změnou. „Naše zjištění naznačují, že i přes stále rostoucí množství vědeckých důkazů o negativním dopadu živočišného zemědělství na klimatickou krizi, je tato problematika v médiích opomíjena. Považujeme za nezbytné, aby média reflektovala vědecké důkazy a přispívala k informovanější debatě veřejnosti o výzvách, kterým čelíme,“ uvedl Martin Ranninger, spoluředitel ProVeg Česko.

Organizace ProVeg Česko vyzývá česká média k vyváženějšímu a komplexnějšímu pokrytí environmentálních dopadů různých odvětví, včetně živočišného zemědělství. Globální potravinový systém je totiž v současnosti zodpovědný za třetinu emisí skleníkových plynů, přičemž potraviny živočišného původu vypouštějí dvakrát více skleníkových plynů než potraviny rostlinného původu.

„Je potřeba si uvědomit, že jsme nikdy nejedli více masa, než jíme teď. Tato nadspotřeba si vybírá svou daň nejen na našem zdraví, ale také na planetě Zemi. Přitom Evropská unie paradoxně pumpuje čtyřikrát více peněz do chovu zvířat než do pěstování rostlin, proto by informace o vlivu naší stravy na klimatickou krizi neměly zůstat médii opomíjeny,” upozorňuje Eva Hemmerová, komunikační manažerka ProVeg Česko. Živočišné produkty dodávají pouze 35 % kalorií a 65 % bílkovin spotřebovaných v EU. Přesto velká většina (82 %) rozpočtu zemědělství EU (CAP) byla vynaložena na živočišné produkty.

Tato zpráva přináší nový pohled na mediální pokrytí klíčových otázek spojených s klimatickou krizí a vyzývá k odpovědnějšímu přístupu k informování veřejnosti.


Zdroj: Mediální analýza: česká média podceňují dopad zemědělství na klimatickou krizi. ProVeg. Tisková zpráva

Související

Společně pro elektromobilitu. Nošovický Hyundai poskytne Konu Electric bartošovické záchranné stanici

Přejít na článek

Ornitologové připravují šestý ptačí park – Rzy ve východních Čechách

Přejít na článek