Měníme svět pohybem 2024

Ze světa členů

18. 6. 2024

Nejlepší nápady v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit letošního roku oceněny! Šest porotou vybraných soutěžících odprezentovalo své nápady ve finále studentské soutěže Měníme svět pohybem, kterou Balance Club Brumlovka pořádal již třetím rokem společně s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Do soutěže se mohli zapojit studenti bakalářských, navazujících i doktorských studijních programů všech vysokých škol České republiky. Porota vybírala z celkem šestnácti přihlášených projektů a hodnotila například společenský dopad projektu nebo jeho originalitu a inovativnost. Celkem byla rozdělena odměna ve výši 100 000 Kč a každý vítěz získal 10 000 Kč na sportovní vybavení značky PUMA.

Porotu nejvíce zaujal projekt Barbory Matějčkové s názvem Psycholog ve sportovní organizaci. Barbora je absolventkou oboru Psychologie a působí jako sportovní psycholožka v Dukle Praha. Ve svém projektu poukázala na důležitost psychologické pomoci ve sportu a zároveň i na nedostatečné vzdělávání psychologů v oblasti sportovní psychologie a nutnost čerpat informace ze zahraničních zdrojů.

Jejím hlavním cílem je, aby součástí každé sportovní organizace byl alespoň jeden sportovní psycholog. Sama se proto snaží sportovní organizace aktivně oslovovat a navazovat spolupráci. Ze soutěže si odnesla poukaz na 50 000 Kč. Výhru použije převážně na seberozvoj a část peněz poputuje do Asociace psychologů sportu. Na druhém místě se umístila Barbora Vosátková s projektem Kurz Biohackingu a výhrou 30 000 Kč. Třetí místo obsadil Jan Štejnar s projektem Cesta za snem a výhrou 20 000 Kč.

Za Univerzitu Karlovu předali vítězům ceny v krásných prostorách Fleksi Beta na pražské Brumlovce rektorka Milena Králíčková a děkan FTVS UK Miroslav Petr. Za Balance Club Brumlovka předaly ceny managerka klubu Petra Tyrpeklová a marketingová koordinátorka Eva Kotěrová. Partnery projektu jsou KPMG, Decathlon, IOCB TECH, MATTONI, PUMA a EURO (mediální partner).


Zdroj: Měníme svět pohybem 2024. Balance Club Brumlovka. Tisková zpráva

Související

Startuje projekt W4W: První krok. Online poradna, kde pomáhají ti, kteří složitými životními situacemi sami prošli

Přejít na článek

Dětská duše bez šrámů: Projekt k zachování Poradny pro mámy a táty

Přejít na článek