Mezinárodní agentury zvýšily ČEZ rating ESG

5. 4. 2022

Největší mezinárodní agentury zaměřené na hodnocení společností z hlediska ESG zvýšily rating Skupiny ČEZ o několik procentních bodů. Společnost si polepšila například u největšího světového poskytovatele ESG hodnocení MSCI, americké finanční společnosti S&P Global, či u Institutional Shareholder Services (ISS). Skupina ČEZ loni v květnu oznámila cíl posunout se v hodnocení udržitelnosti do konce desetiletí mezi 20 % nejlepších energetik.

Investoři, banky, pojišťovny a fondy v posledních letech čím dál častěji berou v potaz kromě finančního hodnocení společností také jejich ESG rating. Ten firmy oceňuje na základě dlouhodobých environmentálních, sociálních kritérií a také kritérií v oblasti správy a řízení, která většinou nebývají zohledněna v tradičních finančních přehledech. Skupina ČEZ si v hodnocení největších světových agentur zaměřených na oblast ESG meziročně polepšila. Systematicky přitom ČEZ na zlepšení ratingu začal pracovat loni v květnu, po vyhlášení Vize 2030.

„V rámci Vize 2030 jsme si stanovili ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí, výstavby obnovitelných zdrojů, péče o zaměstnance i zákazníky a v řízení společnosti. Jejich postupné plnění by nás mělo posunout v mezinárodním hodnocení ESG mezi nejlepší pětinu energetických firem. Mám radost, že jsme se letos výrazně zlepšili, a věřím, že v tom budeme pokračovat i nadále,“ říká Chief Sustainability Officer Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová.

Největší poskytovatel ESG hodnocení na světě, analyticko-informační společnost MSCI, zvýšila hodnocení Skupiny ČEZ o 10 % a připsala mu známku BBB, přičemž největší posun zaznamenali v oblasti Governance, tedy správy a řízení (zlepšení o 40 %). Také americká finanční společnost S&P Global, která vytváří ESG skóre pro 8 000 firem z celého světa, posunula ČEZ v udržitelném podnikání směrem nahoru, v průměru o 12 procent. Skupina ČEZ tak v úctyhodném portfoliu S&P Global patří mezi 30 % nejlépe hodnocených společností.

A do třetice: v hodnocení ESG podle ISS, kteří patří do německé mezinárodní společnosti Deutsche Börse Group provozující burzovní obchodování s finančními instrumenty, se ČEZ meziročně posunul o více než dva body.

Co je ESG?
Už dávno neplatí, že investoři posuzují společnosti pouze na základě zhodnocení svých vkladů nebo výše vyplacené dividendy. Čím dál tím větší váhu při rozhodování, kam investovat, mají faktory, které se nedají změřit penězi. Stejně jako se na mezinárodní úrovni společnosti posuzují podle ustálených finančních ukazatelů, vznikají obdobně i kritéria nefinančního hodnocení. Pro ty se vžilo označení ESG, z anglických slov Environmental (jak firma chrání životní prostředí, zda hospodárně pracuje s přírodními zdroji, s vodou nebo energií, jak snižuje odpady a emise), Social (jaký má firma přístup k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a komunitám, ve kterých podniká) a Governance (kvalita provozu a řízení společnosti, její vnitřní procesy a jejich kontrola, ochrana práv zainteresovaných skupin a komplexní, pravdivý reporting).


Zdroj: Mezinárodní agentury zvýšily ČEZ rating ESG. Skupina ČEZ. Tisková zpráva, 30. 3. 2022.

Související

Nadace OSF již podeváté ocení nejlepší nekomerční aplikace postavené na otevřených datech. Neváhejte se přihlásit!

Přejít na článek