Mezinárodní cena za sociální inovace SozialMarie 2017 je tu!

6. 12. 2016

Poputuje 15 000 euro a 1. cena za výjimečné sociální inovace do Česka?

První cena SozialMarie 2017 a finanční odměna ve výši 15 000 euro (přes 400 000 Kč) může putovat za výjimečnou sociální inovací také do České republiky. Uzávěrka přihlášek je 24. ledna 2017.

SozialMarie je letos vyhlašovaná již potřinácté: Hledá výjimečné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy. V ročníku 2016 bodovaly české projekty #prsakoule (Loono z.s.), Ponožky od babičky (Elpida, o.p.s.) a módní značka Gypsy MaMa (Tripitaka, z. s.). Česká Burza filantropie (Koalice nevládek Pardubicka) převzala 3. cenu SozialMarie 2016 a aktivní záštitu patrona Pavla Kysilky. Kdo se stane laureátem ročníku 2017? Inspirací Česku mohou být také projekty ze zahraničí. Česká média se věnovala například vídeňskému držiteli první ceny DISPLACED. Space for change nebo unikátnímu projektu magdas HOTEL.

SozialMarie přivítá letos jako nového člena své rodiny celé Slovensko! V aktuálním ročníku se mohou poprvé hlásit projekty z celého území Slovenska. V dalších letech se chce SozialMarie zaměřit na rozšíření do celého Chorvatska a Slovinska.

  • Lhůta pro přihlášení trvá do ledna 2017
  • Přihlášky a informace: sozialmarie.org

Výzva je určena projektům, které se zabývají aktuálními sociálními problémy a nalézají jejich inovační řešení. Přihlášku mohou podat soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky a organizace veřejné správy a samosprávy.

SozialMarie oceňuje od roku 2005 každoročně 15 vynikajících, již realizovaných sociálních inovací z České republiky, Maďarska a Rakouska, ale také Chorvatska, Polska, Slovenska i Slovinska.

Držitelé tří hlavních cen obdrží 15 000, 10 000 a 5 000 euro, dalších 12 oceněných získá vždy 2 000 euro. Celkem rozdělí SozialMarie 54 000 euro.

Přihlášky se podávají výhradně online. Nahlédněte a hledejte inspiraci ve stále se rozrůstající online databance přihlášených projektů. Najdete ji na webu www.sozialmarie.org.

Zdroj: TZ SozialMarieČR, kontakt pro média: Madlen Kordová: SozialMarieCR@SozialMarie.org