Mezisektorová spolupráce jako cesta k udržitelnému rozvoji

27. 10. 2016

Člen Asociace společenské odpovědnosti, společnost T&CC, předává své know- how a přispívá tak k principům trvale udržitelného rozvoje.

Martin Huml, jednatel a spolumajitel společnosti T&CC, která se zabývá rozvojem a vzděláváním lidí, přišel na myšlenku podpory Transparency International (TI) už před třemi lety, tehdy ještě jako fyzická osoba a jednotlivec, kterému tehdejší porevoluční vývoj nebyl lhostejný.

Jak sám říká: v době, kdy ještě sledoval TV zpravodajství, ho zaujal rozhovor s Davidem Ondráčkou a líbila se mu jeho jednoznačnost a přímočarost, s jakou se nebál reagovat na položené otázky a to, že se odvážně a relativně optimisticky vydal na cestu boje proti korupci. Tehdy si na internetu vyhledal, jak se může aktivně zapojit. Na jedné z akcí Klubu TI měl pak příležitost mluvit s Davidem Ondráčkou přímo. Celkem záhy se domluvil s ostatními členy na tom, že zkusí do podpory aktivit TI zapojit i společnost T&CC a začalo se pracovat na prvních společných projektech.

V roce 2015 dceřiná společnost T&CC – T&CC online realizovala bezplatně v TI průzkum spokojenosti s poskytnutými službami právní poradny, který přinesl zajímavé výstupy a ukázal společnosti, jak může dále zlepšovat vlastní servis a přístup k zákazníkům.

Díky tomu, že byl tento projekt velmi úspěšný, jednají v současné době obě společnosti o dalších formách spolupráce. Reálné obrysy získává podpora v podobě nastavení a zafixování interních HR procesů. Diskuze probíhají i na témata rozvojová a vzdělávací a lektoři T&CC si připravují zajímavá témata typu: „Psychologie korupčního chování“, anebo komunikační téma “Jak sdělit hezky nehezkou věc“.

Kromě zmiňovaných aktivit směřující ke konkrétní podpoře organizace, která s korupcí reálně bojuje, se snaží jít společnost T&CC i příkladem. Hodnota férovosti je jednou z nepsaných zásad, kterou společnost žije již od svého založení. V loňském roce začala T&CC část svých aktivit formalizovat a stala se členem nadnárodní platformy UN Global Compact a kromě protikorupčních zásad se hlásí i k dalším principům udržitelného rozvoje.