Mikroplasty prokázány v téměř všech západo- a jihoněmeckých řekách

5. 4. 2018

Experti požadují včasná opatření, aby nedošlo k dalšímu znečištění.

Mikroplasty se vyskytují v prakticky všech západo- a jihoněmeckých řekách. To je výsledek širokého výzkumu úřadů pro životní prostředí pěti spolkových zemí, který byl zveřejněn začátkem března 2018. Ve všech 52 vzorcích z 25 řek byly prokazatelně zjištěny malé plastové částečky.

Jednalo se zejména o kousky nepravidelného tvaru s průměrem mezi 0,3 a 0,002 mm, které mohly pocházet z větších plastových objektů. Téměř 90 % tvořily z polyetylenu a polypropylenu, ze kterých je vyrobena většina obalů a dalšího spotřebního zboží z plastu.

„Můžeme vycházet z civilizačního zatížení vodstva plastovými částečky,“ došly k závěru úřady pro životní prostředí Bádenska-Württemberska, Bavorska, Hesenska, Severního Porýní-Vestfálska a Porýní-Falce. Jejich výsledky odpovídají dřívějším srovnatelným průzkumům řek v Evropě a Severní Americe.

Podle principu prevence by podle nich měla být zavedena předčasná opatření, aby nedocházelo k dalšímu znečišťování. Dosud chyběly dostatečné vědecké poznatky o ekologických následcích, nicméně do budoucna budou třeba další rozsáhlá šetření.

Zmíněný výzkum byl podle zúčastněných první svého druhu. Cílem bylo získat rozsáhlá data ke znečištění plastovými mikročásticemi na velkém území. Analyzováno bylo mnoho řek v povodí Rýnu a Dunaje, následné testy byly provedeny na univerzitě v Bayreuthu pomocí infračerveného spektrometru.


Zdroj: Mikroplastik in praktisch allen west- und süddeutschen Flüssen nachgewiesen, CSR News, volně přeloženo z NJ, dostupné ZDE.