Milleniálové a udržitelnost… Jak CSR iniciativy ovlivňují mladé spotřebitele?

20. 7. 2018

Starší milleniálové (25 až 35 let) se stávají klíčovou skupinou, která má největší vliv na trh. Na druhou stranu ti mladší (15 až 25 let) trh ovlivňují kvůli svému působení na rodiče.

Zajímají se oblíbené značky o společenskou odpovědnost a životní prostředí, nebo jen o konečný výsledek a prodej? Společnosti stále více prosazují iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti a CSR… Milleniálové, nejrychleji se rozvíjející segment spotřebitelů na trhu, žádají stále častěji od společností, kde nakupují, něco navíc. Firmy, které se již chovají společensky odpovědně, mohou díky těmto aktivitám získat velké množství spotřebitelů. Vše nasvědčuje novému trendu ekologičtější ekonomiky.

Nová ekonomika

Společenská odpovědnost se nenachází jen ve zprávách o CSR či veřejných reportech, které představují firemní iniciativy společnosti v oblasti udržitelnosti. V roce 2014 zveřejnilo zprávy o CSR celkem 7 838 firem, což představuje nárůst o více než 30 % za poslední čtyři roky. Tento trend vzkvétá hlavně ve větších světových organizacích: zhruba 80 % společností z žebříčku Fortune 500 vydalo v roce 2016 zprávy o CSR.

 

V sedmdesátých letech minulého století byly CSR strategie považovány za neúspěch. Společnosti, které vynaložily prostředky na něco jiného než na zisk, byly v rámci trhu brány jako znevýhodněné. Současný posun v prioritách dnešních společností naznačuje nové tržní trendy – udržitelnost a společenská odpovědnost jsou nyní velkým prodejním bodem téměř ve všech odvětvích. A generace milleniálů v tomto udává směr.

Spotřebitel-milleniál

Život s internetem, využívání sociálních sítí, televize, mass medií a fake news zanechaly většinu milleniálů odolnějších vůči typickým marketingovým strukturám minulého půlstoletí. Společnosti se stále méně spoléhají na reklamu, celebrity a na „product placement“ ve filmech a televizi. Millennial Impact Report z roku 2017 naznačuje, že milleniálové jsou ještě více ponořeni do filantropie než v roce 2016, což naznačuje velký důraz právě na CSR.

Miléniové mají různé nákupní návyky. Jsou velmi tech-friendly a podporují rychlý vzestup technologií, jako jsou digitální asistentky Alexa nebo Siri. Jak roste ekonomická síla této generace Y, podniky se zaměřují na udržitelnější obchodní praktiky ve snaze získat jejich důvěru (a jejich peníze).

Příklady společností, které udávají trendy

Ekonomická životaschopnost iniciativ v oblasti sociální odpovědnosti přinesla některým společnostem mnoho úspěchů, a to jak z hlediska sociálního, tak i ekonomického. Milleniálové posunuli tyto společnosti před konkurenci, a pomohly jim vybudovat si silný brand v příslušných oblastech. Stávají se tak dokonalými příklady toho, jak CSR prodává.

  • TOMS Shoes

Blake Mycoskie, zakladatel společnosti TOMS, svou obuvnickou a oděvní společnost plně zaměřil na společenskou odpovědnost. Přesně to by mohlo být tím důvodem, proč jsou jeho aktivity tak úspěšné. Obuv TOMS využívá značné procento svých zisků k tomu, aby poskytovala boty pro děti v nouzi ve více než sedmdesáti zemích světa. Značka využila svého úspěchu k tomu, aby začala vyrábět brýle, kávová zrna, tašky, batohy a další produkty s myšlenkou udržitelnosti a pomoci druhým.

Zdroj: Toms

  • Microsoft

Technologické produkty jsou obzvláště populární mezi milleniály a pozornost společnosti Microsoft k CSR může představovat část jejího vůdčího vlivu na trhu. Závazky společnosti Microsoft týkající se obnovitelných zdrojů energie a emisí uhlíku jsou zásádní aktivitou – společnost dosud snížila emise o 9,5 tun a jejich investice do obnovitelných zdrojů energie nyní přesahují 500 megawattů elektrické energie. Bill Gates, zakladatel společnosti a klíčová osobnost v oblasti dárcovství, využil úspěch společnosti za miliardy dolarů na jednu z nejúspěšnějších neziskových organizací na světě – Nadace Billa a Melindy Gates.

 

Zdroj: Microsoft

Milleniálové a trhy

Velké firmy a organizace nyní mají jedinečnou šanci, pokud jde o podobné sociální iniciativy. Jejich zdroje a ekonomická síla z nich činí významné hybatelé změn. Milleniálové se sice stali hnací silou na trhu, ale úplně každý se může během svého nákupu individuálně rozhodnout, zdali se také stane nositelem pozitivní změny a přispěje k trendu „ekologičtější ekonomiky“.


Zdroj: Do CSR Initiatives Influence Millennial Consumers? [online]. Triple Pundit – www.triplepundit.com. Volně přeloženo z AJ, dostupné ZDE.