Milovice jsou významným místem výskytu vzácných brouků v celé střední Evropě, zjistil výzkum

9. 2. 2022

Překvapivé výsledky přinesl výzkum vzácných brouků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Vědci z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky tam zkoumali takzvané koprofágy, tedy brouky rozkládající v přírodě trus zvířat. Používá se pro ně rovněž označení chrobáci.

„Milovice se v rámci našeho výzkumu ukázaly být významným hotspotem diverzity koprofágních brouků. Hostí 43 druhů koprofágních brouků, z toho 12 druhů červeného seznamu,“ uvedla Lucie Ambrožová z Entomologického ústavu.

Mimořádná biologická rozmanitost oblasti u této skupiny hmyzu vynikne při srovnání s jinými regiony střední Evropy, které zmapovala studie Jörna Buse a jeho kolegů. Z hlediska celkového počtu druhů koprofágních brouků, a počtu vzácných druhů červeného seznamu, získala prvenství oblast polské Bělověže, kde vědci zjistili celkem 46 druhů, z toho 16 na červeném seznamu. Další čtyři nejbohatší lokality vykazovaly celkem 30 až 38 druhů včetně 2 až 10 druhů červeného seznamu, ostatních 17 lokalit hostilo méně než 5 až 23 druhů, z toho 0 až 6 z červeného seznamu. Z více než dvou desítek středoevropských lokalit se tak Milovice zařadily hned za slavnou Bělověž, známou záchranou zubra evropského.

„Milovice se tak z hlediska diverzity koprofágních brouků řadí mezi velmi bohaté lokality. Důvodem mimořádné druhové bohatosti je zřejmě dlouhodobě vysoký stav zvěře, který zde přetrvával i v období aktivní vojenské činnosti v kombinaci s velkou rozlohou území, a faktickou absencí pastvy hospodářských zvířat v mikroregionu, díky které nebyla místní společenstva koprofágů vystavena antiparazitikům. Zároveň přítomnosti velkých kopytníků v posledních letech umožnila namnožit se i těm druhům koprofágních brouků, které v krajině sice přežívaly, ale v tak malých koncentracích, že byly pod hranicí detekovatelnosti,“ dodala Lucie Ambrožová.

Právě některá antiparazitika, tedy přípravky podávané „k odčervení“ hospodářských zvířat, představují pro vzácné koprofágní brouky smrtící nebezpečí. Nejběžněji používaná antiparazitika jsou totiž pro tyto brouky smrtelně jedovatá. „V souvislosti s mimořádným výskytem koprofilních brouků a celkovým biologickým významem lokality je důležitý velmi opatrný přístup orgánu ochrany přírody k managementu ploch mimo pastevní rezervaci velkých kopytníků. Zapojení hospodářských zvířat do managementu těchto území by v případě jejich ošetřování antiparazitiky mohlo vést k vážnému poškození společenstev nejen koprofilních brouků, ale také dalších skupin organizmů,“ upozornil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Výskyt koprofágních brouků je přitom nejen součástí biodiverzity tohoto území, ale má i klíčový význam pro zadržování vody v krajině a adaptaci krajiny na změny klimatu. Koprofágové totiž rozebírají trus velkých kopytníků a dalších zvířat v rezervaci ve formě organické hmoty ho vracejí zpět do půdy. Tam pomáhá zadržovat vodu a zároveň je tímto způsobem vázaný v půdě uhlík. Právě proto by měla být ochrana koprofágních brouků podle vědců v bývalém vojenském prostoru prioritou. „Vracení organické hmoty do půdy je klíčový proces v boji se změnami klimatu. Právě zdravá půda je v boji s klimatickými změnami hlavní nástrojem k zastavení negativních trendů, mnohem důležitější, než například často zmiňované sázení stromů. Podle vědců stačí zlepšit stav půdy o pouhá čtyři promile, aby lidstvo dokázalo kompenzovat veškeré hrozby vyplývající z klimatických změn,“ upozornil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Z přítomnosti chrobáků má užitek nejenom příroda, ale i lidé. „Chrobáci se živí trusem zvířat, který mnozí z nich zahrabávají hluboko do země. Jsou zdravotní policií, která nejen zajišťuje úklid pastvin, ale také ubírá životní prostor obtížným mouchám a doručuje v trusu obsažené živiny ke kořenům rostlin, jenž následně živí pasoucí se zvěř. Jde o dokonalý koloběh živin fungující miliony let,“ zdůraznil Miloslav Jirků.

Milovice se v současné době stali zdrojovou oblastí těchto užitečných brouků, odkud se šíří do okolní krajiny. „Ilustruje to druh s latinským jménem Euoniticelus fulvus, který byl ještě před dvaceti lety raritou. O jeho výskytu psali entomologové oslavné články. V Milovicích nejen přežil, ale dnes se šíří do okolí. Data z našeho výzkumu ukazují, že je dnes přítomen i na pastvinách v širším okolí Milovic a lze předpokládat, že brzy osídlí pastviny celých Čech,“ uzavřel Miloslav Jirků.

Přirozená pastva velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice začala v roce 2015. V současné době se rezervace rozkládá na ploše 350 hektarů, kde se pasou stáda zubrů, divokých koní a zpětně šlechtěných praturů.


Zdroj: Překvapení pro vědce. Milovice jsou významným místem výskytu vzácných brouků v celé střední Evropě, zjistil výzkum. Česká krajina o. p. s. Tisková zpráva, 21. 1. 2022.

Související

Letošní COP28 poprvé bojuje za klima téměř bezmasým jídelníčkem

Přejít na článek

Arktida se otepluje 4x rychleji než zbytek světa. V čem se mýlily klimatické modely?

Přejít na článek

Chleba žije už třetí rok! Další třídy se zapojily do mezioborového projektu

Přejít na článek