MiNiGRANTY VEOLIA 2024: Pomoc pro regionální projekty

Ze světa členů

1. 7. 2024

Správní rada Nadačního fondu Veolia dne 23. května 2024 schválila podporu 140 projektům, mezi které Nadační fond Veolia rozdělí 4 782 000 Kč.

Program MiNiGRANTY VEOLIA patří ke klíčovým programům Nadačního fondu Veolia. Jeho základem je spolupráce mezi nadačním fondem, společnostmi skupiny Veolia Česká republika a jejich zaměstnanci. Jde o příklad společenské odpovědnosti všech zúčastněných.

Každý zaměstnanec skupiny Veolia se může jednou za rok na jaře ucházet o finanční podporu až 50 tisíc korun na veřejně prospěšný projekt, na kterém se sám jako dobrovolník podílí. Zaměstnanec může podat i více žádostí najednou.

Základním kritériem pro získání MiNiGRANTu bylo volnočasové dobrovolnictví a aktivní zapojení samotného zaměstnance. Byl posuzován i přínos projektu pro společnost a kvalita zpracování žádosti.

V rámci letošního ročníku bylo k podpoře vybráno celkem 140 z 272 přijatých žádostí. Žádosti zaměstnanců jsou co do zaměření velmi pestré. Většina z nich je zaměřená na rozvoj volnočasových aktivit dětí a na rozvoj komunity a prostředí – celkem 81 projektů. Podporu pro znevýhodněné skupiny získalo 36 projektů, 20 projektů se věnuje zlepšování životního prostředí a 3 jsou určeny na osvětu a vzdělání. Nejen letošní MiNiGRANTY naleznete na naší mapě projektů, kterým jsme pomohli na svět.

Zaměstnanci mají možnost projekt realizovat sami, nebo žádají pro neziskovou organizaci. Druhá z možností je zastoupená v 73 % (103) projektů, 37 projektů (27 %) pak zaměstnanci budou realizovat sami.

Nad rámec výzvy se ještě Nadační fond Veolia rozhodl i letos uspořádat oblíbenou hlasovací soutěž na Facebooku, kde začátkem června veřejnost vybere tři z podpořených projektů a jim nadační fond věnuje bonusovou finanční podporu ve výši 10, 20 a 30 tisíc.

Celkem bylo v rámci programu za 17 let podpořeno 2 106 projektů částkou 59 510 966 milionů korun.


Zdroj: MiNiGRANTY VEOLIA 2024 – výsledky 17. ročníku. NF Veolia. Tisková zpráva

Související

ADRA Česká republika pomáhá lidem zasaženým povodněmi ve Slovinsku

Přejít na článek

Den Afriky 2024: Vzdělávání pro 21. století a další pomoc ADRA

Přejít na článek