Ministr Brabec letí do New Yorku představit naplňování Cílů udržitelného rozvoje v ČR

28. 6. 2017

ČR představí 18. července v sídle OSN v New Yorku partnerům z celého světa, jak naplňuje Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Tito nástupci Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) jsou základem globální Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.

Českou zprávu o naplňování 17 Cílů udržitelného rozvoje v ČR představí první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. ČR bude svůj pokrok v oblasti SDGs prezentovat během Politického fóra na vysoké úrovni (High-Level Political Forum), které se koná každoročně pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC).

Národní report vychází ze strategického rámce Česká republika 2030 (vládou schválen v dubnu 2017), který je novou českou národní strategií udržitelného rozvoje. Zaměřuje se na šest klíčových oblastí: lidé a společnost, hospodářský model, odolné ekosystémy, obce a regiony, globální rozvoj a dobré vládnutí. „Strategie strategií“ přináší vizi rozvoje ČR do roku 2030; postupně by se měla promítnout do rezortních či regionálních koncepčních dokumentů.

„Výchozí pozice ČR pro naplňovaní SDGs je určitě dobrá. I když víme, že jsou oblasti, kde máme co zlepšovat, v New Yorku máme příležitost prezentovat ty pozitivní příklady, které můžou inspirovat i ostatní státy,“ říká první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Vedle prvního místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce se české prezentace v New Yorku zúčastní za neziskový sektor Taťána Gregor Brzobohatá, zakladatelka Nadace Krása pomoci a Miss World 2006, a za český byznys obchodní ředitel společnosti JRK BioWaste Management Robin Dufek.

„Český přístup bude pro OSN nový. V loňském roce nebyl žádný ze států zastoupen neziskovým sektorem či byznysem,“ říká náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

„Ještě před pár lety se udržitelný rozvoj chápal hlavně jako oblast životního prostředí, což změnilo schválení Agendy 2030, která zahrnuje mimo jiné i ekonomickou prosperitu, lidská práva či boj s chudobou. I proto volíme odlišný model prezentace, který určitě zaujme,“ dodává Tlapa, který stál u zrodu myšlenky zapojit do prezentace v OSN nevládní partnery.

Zakladatelka Nadace Krása Pomoci a Miss World 2006 Taťána Gregor Brzobohatá není v OSN žádným nováčkem. Své zkušenosti a snahy o důstojný život seniorů v domácím prostředí a odstraňování stereotypů ve společnosti již několikrát na mezinárodní půdě představila. Během 9 let existence Nadace podpořila projekty na podporu seniorů částkou 30 milionů Kč a rozběhla vlastní program Doma bez obav.

„Pro mě i moji nadaci je čest zastupovat český neziskový sektor v OSN, jedná se o prestižní událost. Věřím, že půjde o pozitivní spolupráci mezi námi, vládou a soukromým sektorem. ČR má svým partnerům v OSN co nabídnout, máme na co být hrdí,“ říká Taťána Gregor Brzobohatá.

„Velmi si vážíme toho, že nás vláda ke spolupráci přizvala a že si uvědomuje význam mezisektorové spolupráce, a to nejen v naplňování SDGs. Důležitost efektivní spolupráce vládních a nevládních partnerů bude jedním z poselství, které se objeví v našem vystoupení,“ dodává jediná česká Miss World.

Pro zástupce byznysu Robina Dufka, obchodního ředitele JRK BioWate Management, i jeho firmu bude působení v OSN novou zkušeností. Firma od roku 2012 spolupracuje s obcemi i jednotlivci na nelehkém úkolu snižování objemu odpadu zejména prostřednictvím chytrých technologií a kampaní o tom, jak předcházet jeho vzniku.

„Naším posláním je snižovat produkci odpadu a zabránit tomu, aby ho tolik končilo na skládkách. Proto se snažíme dodávat obcím a městům moderní produkty a chytré technologie, které motivují občany k uvědomělejšímu nakládání s odpady. Současně si uvědomujeme, že pouhé dodání řešení nestačí, jde o celý systém, synergie uvnitř něj a zapojení obyvatel. Z praxe se nám osvědčila spolupráce s neziskovými organizacemi,“ říká Robin Dufek a pokračuje: „Ambice naší společnosti zcela korespondují s Cíli udržitelného rozvoje i české Agendy 2030. I proto jsme s nadšením přijali nabídku ukázat, že jsou v ČR firmy, které umí podnikat v souladu s globálními cíli.“

Zdroj: Tisková zpráva, Úřad vlády České republiky, Odbor pro udržitelný rozvoj, 28. června 2017.