Mladí Češi mají zájem o informace o ekologickém cestování, pojmu zatím nerozumí

20. 1. 2022

Dům zahraniční spolupráce (DZS), národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum, zveřejnil výsledky šetření zaměřeného na postoje mladých lidí k ekologicky šetrnému cestování a změně klimatu. Z výsledků vyplývá, že mladí mají dle svého názoru o ekologickém cestování málo informací, ale jsou nakloněni vzdělávání v této oblasti. Změna klimatu znepokojuje téměř tři čtvrtiny z nich.

Ekologicky šetrné cestování
Výsledky šetření, které proběhlo v období listopadu až prosince 2021 mezi mladými ve věku 15-30 let, prozrazují, že pouze 5 % mladých se aktivně zajímá o téma udržitelného cestování. Třetina dotázaných považuje pojem udržitelné cestování za srozumitelný, avšak problematice se nevěnuje. O něco více, konkrétně 36 % dotázaných, pojmu nerozumí, ale má zájem získat o tématu více informací. Přesně čtvrtina považuje pojem za nesrozumitelný a nemá zájem se tématu věnovat.

Téměř polovina dotázaných uvádí, že by ráda snížila dopady svého cestování na životní prostředí, ale neví jak. Jedna pětina uvádí, že se snaží negativní dopady na životní prostředí během cestování aktivně snižovat. Obecně jsou myšlence snižování dopadů cestování na životní prostředí o něco více nakloněny ženy.

Při volbě dopravy zvažuje dopady na životní prostředí 45 % dotázaných. Jen pro 9 % je to však rozhodující kritérium. Čtvrtina dotázaných by dopady dopravy na životní prostředí ráda brala v potaz, kdyby měla k tématu více informací. Při výběru ubytování je pak hledisko ekologie pro dotazované nejméně relevantním aspektem výběru.

Ekologické chování doma a na cestách
Nejčastějšími kroky, které jsou mladí lidé ochotni dělat v rámci udržitelného chování, jsou třídění odpadu, opakované využívání vlastních nákupních tašek, redukce odpadu a minimalizace plýtvání potravinami. Ochota dělat konkrétní kroky v rámci udržitelného chování je při cestování celkově přibližně o 20 % nižší než doma. Největší pokles evidujeme u kupování věcí „z druhé ruky“ (−37 %) a používání starých věcí (−35 %).

Ve srovnání s běžným cestováním je ochota chovat se udržitelně na studijních či pracovních pobytech ještě o dalších cca 10 % nižší. Platí to hlavně u ochoty využívat ekologickou dopravu (−17 %) nebo kupovat lokální potraviny (−13 %). Zároveň však více než tři čtvrtiny respondentů, kteří mají do budoucna zájem o fyzický výjezd, deklarují, že jsou v rámci něj ochotní chovat se dle zásad udržitelného chování; častěji ženy či studenti ve věku 15–19 let.

„Pro změnu chování by mladým dle jejich slov nejvíce pomohly konkrétní příklady, jak se chovat udržitelně. Praktické tipy, jak na ekologičtější cestování, jsme proto vydali v průvodci Jak na cesty eko-logicky, který je volně dostupný na našem webu,“ říká Klára Tichá, která se v DZS věnuje společenské odpovědnosti.

Mladí a změna klimatu
Další část provedeného šetření se zaměřila na postoje mladých lidí ke změně klimatu. Výsledky ukazují, že změna klimatu znepokojuje celkem 71 % dotázaných; častěji ženy a vysokoškolsky vzdělané respondenty. 9 z 10 respondentů se domnívá, že za změnu klimatu si mohou alespoň částečně lidé sami (42 % viní pouze lidi, zatímco 47 % vidí jako příčinu změn klimatu kombinaci lidské činnosti a přírodních procesů). V boji proti změnám klimatu by měly hlavní odpovědnost převzít vlády a mezinárodní organizace (např. OSN), ale stranou by neměli zůstat ani jednotlivci a korporace.

Dům zahraniční spolupráce v oblasti udržitelnosti
Dům zahraniční spolupráce coby národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum spravuje dvacet programů a sítí, jež umožňují mezinárodní spolupráci a zahraniční pobyty na všech stupních vzdělávání. Jelikož mezinárodní mobilita s sebou nese nezanedbatelné dopady na životní prostředí, DZS se snaží motivovat instituce i jednotlivce zapojené do programů mezinárodního vzdělávání k minimalizaci jejich ekologické stopy. Vypracoval proto vlastní strategii udržitelnosti, vzdělává žadatele svých programů, jak realizovat projekty udržitelným způsobem, a přispívá k povědomí účastníků zahraničních výjezdů o možnostech ekologického cestování.

Ekologická udržitelnost je totiž i jednou z hlavních priorit evropských programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, které nyní umožňují dodatečné financování ekologicky udržitelného cestování na vzdělávací výjezdy a podporují projekty zaměřené na téma udržitelnosti. Principy udržitelnosti prosazuje DZS i do svého vlastního fungování prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců, vyhodnocování vlastní uhlíkové stopy či zahrnutím kritéria udržitelnosti do výběru dodavatelů.

Kompletní zpráva z výzkumu Zahraniční výjezdy a udržitelnost je k dispozici zde.


Zdroj: Mladí Češi mají zájem o informace o ekologickém cestování. Pojmu zatím nerozumí. Dům zahraniční spolupráce. Tisková zpráva, 18. 1. 2022.

Související

Už to roste, už to klíčí. Společnost Kaufland a Nadace Via podpoří komunitní zahrady částkou 1 000 000 Kč

Přejít na článek

Dezinformačním webům přineseme inzercí statisíce korun, přitom jsou hrozbou pro reputaci našich firem. Proběhla další CSR Snídaně

Přejít na článek