Mohou mít instituce či jedinci vliv na proměnu společnosti?

13. 2. 2013

Tuto a jiné otázky se pokusí zodpovědět již 3. ročník Fóra pro udržitelné podnikání.

Již třetí ročník konference Fórum pro udržitelné podnikání se bude konat dne 20. 3. 2013 v nově vybudovaném udržitelném komplexu City Green Court v Praze 4. Jeho ústředním tématem bude role leaderů (ať jednotlivců nebo v čele institucí) v současné společnosti.
Zabývat se bude především následujícími tématy:

  • Svět se mění, důvěra v instituce klesá, spotřebitelé očekávají změny.
  • Jakou roli mají firmy a instituce v proměně společnosti?
  • Uvědomují si, jak velký vliv mají na své okolí?
  • A chovají se podle toho?

Cílem fóra je ukázat sílu lidského faktoru a představit příklady, kdy jedinec, firma či instituce může aktivním působením na své okolí dokázat více než stát svými normativními opatřeními.

Program letošního Fóra pro udržitelné podnikání přinese panelovou diskusi na dané téma za účasti zástupců korporací, majitelů a ředitelů českých firem i zástupců státní správy, kteří to se zodpovědností myslí vážně a nevnímají ji jen jako plnění strategie či plánu.

  • Co znamená udržitelnost v lokálním hledisku?
  • Jak vytvořit prostředí, kde se lidem dlouhodobě dobře bydlí i podniká?
  • Jak rozvíjet region a komunitu?

Nejen výše uvedené otázky budou tématem debat v rámci 6 interaktivních diskusních workshopů. Mimo jiné přinesou inspiraci, jak se podívat na působení institucí a na podnikání udržitelně z různých úhlů pohledu – z hlediska zdrojů, produktových inovací, etických vztahů s dodavateli, řízení lidí či respektu k lokálním hodnotám.
Více informací o programu a on-line formulář k registraci naleznete ZDE.

Zdroj: Blue Events, 2013