Moravská vysoká škola Olomouc členem A-CSR

3. 3. 2014

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) vychovává odborníky v oblasti ekonomiky, managementu a informačních systémů. Již od svých zakladatelů dostala jako obecně prospěšná společnost do vínku službu regionu.

Snaží se, aby talentovaná mladá generace neodcházela z kraje, ale aktivně přispěla k rozvoji místních malých a středních firem či veřejné správy. V rámci praktické výuky společenské odpovědnosti firem se MVŠO zaměřuje na projekty, které mají potenciál pomoci rozvoji Olomouckého kraje.

Škola se proaktivně (ne nadarmo se řídí heslem „To, co učíme i děláme) snaží především o co nejvyšší uplatnitelnost studentů v prostředí tržní ekonomiky. Realizuje unikátní systém výuky, který je postaven na individuálním přístupu a budování kariérního profilu studenta v součinnosti s reálným podnikatelským prostředím regionu. Spolupracuje se zahraničními firmami a mnoha světovými univerzitami. K hospodářskému rozvoji regionu přispívá také aktivní činností v oblasti projektů společenské odpovědnosti a odborného poradenství zejména při tvorbě a zavádění regionálních inovačních strategií a při přípravě na zahájení vlastního podnikání.

Jako malá a dynamická škola, která má kolem 700 studentů, se MVŠO snaží o maximální provázání teorie s praxí. Pokud se mladí lidé mají něco naučit o ekonomice, managementu, podnikatelské etice, nemohou jen probírat teorii v lavicích. Proto mají povinnost udělat něco skutečného pro firmy, veřejné instituce nebo třeba i dětské domovy v jejich regionu.

V rámci výuky společenské odpovědnosti firem tak studenti organizují každoročně desítky zajímavých projektů. V posledních letech to byly ve spolupráci s místními firmami např. charitativní Zumba maraton na podporu kojeneckého ústavu v Olomouci, obnova vybavení naučných stezek v okolí města Šternberk, zavedení energetických úspor ve výrobní firmě v Hranicích na Moravě, realizace parkovacích míst pro školku Václavovice nebo akce Namalujeme úsměv nemocným dětem a Čisté ruce chrání váš život pro Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.