MPSV ve svých veřejných zakázkách zohlední sociální kritéria

22. 5. 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí se přihlásilo ke konceptu odpovědného veřejného zadávání – tedy pohledu na veřejné zakázky jako nástroje pro posilování zaměstnanosti, sociální soudržnosti a udržitelnosti.

Ve svých zakázkách chce analyzovat příležitosti pro podporu nezaměstnaných, zohlednění sociálních kritérií či snížení dopadu na životní prostředí.

Tento přístup k veřejným zakázkám, který je funkční v řadě evropských zemí a který je nyní silně podporován novou směrnicí EU o veřejných zakázkách, se v České republice teprve pomalu rozvíjí.

Náměstek ministryně Robin Povšík podepsal memorandum o spolupráci s Novou ekonomikou o.p.s., která se tématu dlouhodobě věnuje. V rámci první fáze spolupráce dojde k analýze příležitostí pro začlenění aspektů odpovědného zadávání do vybraných veřejných zakázek.

„Náš resort je odpovědný za podporu zaměstnanosti a sociální soudržnosti. Odpovědné zadávání nabízí příležitost, jak tyto cíle naplňovat i prostřednictvím financí, které máme k dispozici ve veřejných zakázkách,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Zdroj: TZ, MPSV, Petr Habáň, 12. 5. 2014, foto Nová ekonomika, o.p.s.