MSD se letos vůbec poprvé zapojilo do Giving Tuesday

6. 12. 2015

Každoročně přichází po slevovém šílenství „Black Friday“ tzv. „Cyber Monday“ a „Giving Tuesday“, tedy den věnovaný vracení zpět.

V rámci Giving Tuesday se rodiny, firmy, neziskové organizace, komunitní centra i školy po celém světě setkávají, aby společně oslavily štědrost daru a samy darovaly svůj čas, své zkušenosti, prostě něco ze sebe pro radost druhým.

Společnost MSD IT Global Innovation Center, člen Asociace společenské odpovědnosti a nově také signatář základních principů UN Global Compact, se k této globální iniciativě v letošním roce připojila také a nabídla svým zaměstnancům možnost nejít v úterý 1. prosince do zaměstnání, ale den strávit prací ve vybraných neziskových organizací.

Jednalo se o členské organizace Asociace společenské odpovědnosti, která MSD kontakt zprostředkovala. Do Giving Tuesday se tak zapojil sociální podnik Maturus, nezisková organizace Nadání a dovednosti a integrační školičky Smíšek. Poslední organizací, ve které strávili zaměstnanci IT hubu jedné z největších farmaceutických firem na světě, byl Dům dětí a mládeže Praha.

„Chtěla bych moc poděkovat Asociaci společenské odpovědnosti za zprostředkování a firmě MSD za koordinaci dobrovolnického dne v našem sociálním podniku. Byl to velmi inspirativní den a určitě povede k implementaci řady nápadů a změn do fungování naší činnosti. S Norou a Ondřejem zůstáváme v kontaktu, neboť nám pomohou vzniklé nápady brzy uvést do praxe,“ reflektuje zkušenost z proběhlého Giving Tuesday Jitka Čechová, ředitelka grafického studia Maturus, které zaměstnává lidi s handicapem.