Na křídlech ESG

19. 4. 2023

Rozhovor se Soňou Hykyšovou, ředitelkou pro oblast životního prostředí, udržitelnosti a ESG Letiště Praha.

Proč se Letiště Praha rozhodlo vytvořit vlastní ESG strategii?
Jako velké společnosti nám záleží na odpovědnosti ke všem aktérům i budoucím generacím. Nezajímá nás tedy pouze ekonomický zisk, ale také cesta, která k němu vede. Proto jsme naše cíle sjednotili v rámci ESG strategie.

Jak dlouho vám trvala příprava vlastní ESG strategie?
Velká část témat již v rámci společnosti sice byla nastavena, ale příprava strategie trvala ustanovené pracovní skupině rok. V případě neexistujících programů by to však trvalo mnohem déle. Do vlastní ESG strategie jsme zahrnuli programy, které fungovaly již řadu let. Celkově se zaměřujeme na devět pilířů.

Na jaké pilíře se zaměřujete?
Pilíře dělíme do tří oblastí: enviromentální, sociální odpovědnost a etika a transparentnost. V enviromentální oblasti se soustředíme na pět pilířů. Klíčovým cílem je pro nás dosažení uhlíkové neutrality. Letecká doprava sice produkuje pouze zhruba 2-3 % celosvětových emisí CO2, pokud se bavíme o období před covidem. Tlak veřejnosti je však obrovský a bez investic do snižování emisí by i tento relativně nízký podíl současně s očekávaným nárůstem letecké dopravy narůstal. V současné době jsme se díky úsporným opatřením dostali ke snížení emisí o 57 % oproti roku 2009. Počítáme s tím, že uhlíkové neutrality dosáhneme do roku 2030. Pomáhá nám k tomu celá řada investičních a provozních opatření: výměna osvětlení, vozový park jsme rozšířili o 15 elektromobilů, instalovali jsme fotovoltaiku na střeše Terminálu 3 a letos budou následovat další projekty. Také využíváme zelenou elektřinu, kterou nabízíme i svým partnerům.

Na letišti prý chováte také včely…
Ano, chováme je za účelem biomonitoringu prostředí, v loňském roce jsme měli 8 včelstev. Med a pyl nám pomáhají monitorovat prostředí díky pravidelným rozborům od Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

ESG strategie ale není jen o enviromentální odpovědnosti. Jaké jsou vaše cíle v oblasti sociální odpovědnosti?
Chceme být dobrý zaměstnavatel. Proto našim zaměstnancům nabízíme celou řadu programů a školení s důrazem na osobní rozvoj a wellbeing. Zaměřujeme se rovněž na zdravý životní styl a zvyšování povědomí zaměstnanců v péči o zdraví. Zároveň myslíme i na své okolí. Dlouhodobě podporujeme komunity a neziskový sektor v blízkosti našeho areálu. Tato finanční i nefinanční pomoc souvisí především s ochranou životního prostředí a zvyšováním kvality života v daných lokalitách. Například v programu Žijeme zde společně jsme od roku 2004 rozdělili již několik set milionů korun.

Jak se Letiště Praha zaměřuje na etiku a transparentnost?
Soustředíme se nejen na prosazování etiky uvnitř společnosti, ale také u externích partnerů. V rámci firmy se řídíme etickým kodexem a připravenou řídicí dokumentací, zaměstnancům poskytujeme e-learningové kurzy a do příštích let plánujeme spuštění nových kurzů a cílená školení pro rizikové pracovní pozice. Kromě toho máme nastaven vnitřní třífázový kontrolní systém. Také se řídíme principy protikorupční politiky a hlásíme se k nulové toleranci vůči trestným činům.

Dá se říci, co vám ESG strategie přinesla?
Můžu říci, že díky ESG strategii dosáhneme na výrazně nižší úroky u bank a získáváme pozitivní obraz u svých partnerů. Zmíněná finanční přidaná hodnota je ale spíše marginální. Druhá věc je reputační rovina. Ta se sice těžko vyčísluje, ale díky médiím a veřejnému mínění stále roste. Zkrátka je evidentní, že ESG strategie se dnes stává standardem, kterému se nevyhnou ani firmy v dalších oblastech. Je to evoluce dosavadního CSR. Za mne osobně je ale nejzásadnější smysluplnost celého snažení, které se za tím skrývá, a možnost působit i na dodavatele a partnery a dosáhnout tak společně mnohem větších pozitivních dopadů ať už v oblasti životního prostředí, sociální nebo etické roviny podnikání. Tento přístup samozřejmě láká i řadu uchazečů o zaměstnání. Mladí lidé se zajímají o to, aby hodnoty jejich zaměstnavatelů byly v souladu s jejich vlastními očekáváními.


Rozhovor vznikl v rámci prvního vydání magazínu Udržitelné Česko. Autor: Asociace společenské odpovědnosti

Související

Jak se stavíme ke spolupráci s projekty založenými na výsadbě stromků?

Přejít na článek