Na začátku prosince odstartoval Akcelerátor VŠEM

21. 12. 2017

Akcelerátor VŠEM, nový inkubační a akcelerační program Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) a StartUp VŠEM, byl právě spuštěn!

Program je unikátní tím, že vybízí studenty, začínající podnikatele i zaměstnance k tomu, aby vybočili ze zajetých kolejí, vydali se vlastní cestou a při práci na výzvách zavedených firem a institucí rozvíjeli svoje kompetence a měnili budoucnost pro sebe i tisíce dalších lidí. Akcelerátor VŠEM tak přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Akcelerátor VŠEM přináší studentům, kteří se rozhodují o své budoucí dráze, ale i zaměstnancům, kteří mají hlavu plnou nápadů, možnost přetvořit jejich kreativitu a ambice na trvale udržitelné společenské změny. „Díky letité spolupráci VŠEM s množstvím
národních a mezinárodních společností umožňujeme našim studentům rozvíjet svůj talent, podnikavost a pracovitost na reálných zadáních z praxe. Jejich prostřednictvím dostanou příležitost změnit budoucnost, ve které budou žít oni i ostatní lidé. S podnikáním pomáhá mladým lidem řadu let StartUp VŠEM, nyní je však důležité postoupit o krok dál a zaměřit se na podnikání v souladu s Cíli udržitelného rozvoje,“ uvedl rektor VŠEM, prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Akcelerátor VŠEM pracuje od začátku s poptávkou a se skutečnými potřebami trhu a společnosti, vytváří tak řešení s reálným dopadem na plnění Cílů udržitelného rozvoje. Zároveň se od jiných start-upových programů liší i tím, že cílí na studenty, na začínající podnikatele i intrapodnikatele. „Akcelerátor VŠEM chce dát mladým lidem příležitost přestat dokola jezdit v zajetých kolejích a vybočit z komfortní zóny, nabrat nový směr a být řidičem, a ne pasažérem svého života,“ říká Gabriela Drastichová, projektová vedoucí Akcelerátoru VŠEM. „Chceme, aby mladí lidé v akcelerátoru měli možnost rozvíjet své kompetence na reálných zadáních z praxe a měli možnost vyzkoušet si podnikání v bezpečném zázemí vysoké školy. Do hry jsme proto vtáhli korporace jako vyzyvatele, aby ony definovaly problémy, které potřebují řešit ve vztahu k udržitelnému rozvoji, pro vlastní firmu, pro své zaměstnance, klienty či společnost obecně.“

Akcelerátor VŠEM začíná výzvami firem, profesních a oborových organizací, které zadají 6 konkrétních společenských problémů k řešení. Akcelerátor VŠEM následně umožní 15 týmům pracovat na řešení výzev, tedy vymyslet, zhmotnit a přivést na trh nové udržitelné produkty, služby a způsoby práce. K dispozici budou mít mentory, konzultanty i školitele, a samozřejmě i coworkingové prostory StartUp VŠEM pro práci na projektech. „Ideálně jsou na konci celého programu lidé a týmy, jež začnou podnikat nebo realizovat svůj projekt přímo ve firmě, která výzvu vypsala, nebo v daném odvětví. Tak se kruh uzavře a nebudeme generovat pro trh nezajímavé a neudržitelné projekty,“ přibližuje hlavní momenty Gabriela Drastichová.

První výzvy jsou již zveřejněny na www.akceleratorvsem.cz a další budou přicházet v průběhu prosince 2017. Studenti mohou posílat své nápady na řešení až do konce února 2018. Například Národní síť UN Global Compact Česká republika vyzývá studenty, aby vytvořili metodu měření impaktu sítí aplikovatelnou na sítě zaměřené na udržitelný rozvoj v České republice i zahraničí. „V platformě UN Global Compact podporujeme udržitelnost v byznysu a naše výzva je zaměřena na měření dopadu. Potřebujeme vědět, které naše aktivity dávají smysl a které naopak ne. Řešení výzvy má potenciál implementace nejen v České republice, ale i v dalších zemích, kde UN Global Compact působí,“ vysvětluje Markéta Šetinová, koordinátorka národní sítě. Poradenská společnost M. C. TRITON obrací pozornost studentů k otázce chytrých měst, která tvoří chytří lidé.

Pojišťovna Kooperativa se zaměřila na bezpečnost silničního provozu. Proto vyzvala studenty, aby navrhli projekty vedoucí ke snížení nehodovosti a počtu zraněných nebo usmrcených osob. „Dopravní bezpečnost není hypotetickým pojmem, ale povinností a přesvědčením odpovědných účastníků silničního provozu. Proto je chceme oslovit a hledat účinná řešení, která přispějí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích,“ říká Gabriela Hlásková, specialistka na dopravní bezpečnost v pojišťovně Kooperativa.

Dalšími vyzyvateli jsou společnosti Google Czech Republic, Deloitte a jednu výzvu na vytvoření retenčního programu pro studenty vysokých škol zadává i Vysoká škola ekonomie a managementu.

V letech 2017-2019 bude Akcelerátor VŠEM spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost. „Akcelerátor VŠEM pro vytváření a rozvoj kapacit zaměřených na vývoj a šíření inovací“, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006487, je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavní opěrné body celého programu jsou:
1. Stojíme o studentské projekty, jimiž plníme potřebu naší ekonomiky zvyšovat počty mladých podnikatelů.
2. Skvělé budou projekty začínajících žen podnikatelek, čímž naplňujeme cíl diverzity v ekonomice a zvýšený podíl žen v této oblasti.
3. Hledáme projekty s řešením společenských problémů, jež rámcově vytyčují Cíle udržitelného rozvoje http://www.globalcompact.cz/sdgs/. Ze 17 cílů udržitelného rozvoje jsme vybrali 8, na které se zaměřujeme.


Zdroj: tisková zpráva. Více na:

www.vsem.cz
www.startupvsem.cz/
www.akceleratorvsem.cz