Nadace České spořitelny rozšiřuje své působení směrem k finančnímu vzdělávání. Chce podpořit děti a mladé lidi na jejich cestě k finančnímu zdraví

11. 10. 2022

Schopnost hladce vést své osobní finance, ustát neočekávané ekonomické šoky a tvořit si dlouhodobý finanční plán jsou základními předpoklady finančního zdraví. Jaké cesty k němu vedou, podrobně popisuje nová studie od PAQ Research, která vznikla pro Nadaci České spořitelny. Právě na oblast finančního vzdělávání v českých školách se Nadace nyní také zaměří.

„Jsme přesvědčeni, že vzdělávání musí reagovat na aktuální problémy a potřeby společnosti. Finanční zdraví je podle nás, vedle toho fyzického, stěžejní pro úspěšný a spokojený život. Je určující také pro to, jak se vyrovnat se všemi budoucími krizemi, které nás jako společnost čekají,“ uvádí předsedkyně správní rady Nadace ČS Dana Petrova a dodává: „Proto potřebujeme rozumět tomu, co finanční zdraví v průběhu života ovlivňuje, a jako přední donor podporující vzdělávání v Česku podpořit takové programy a intervence, které kvalitu finančního vzdělávání mladé generace posílí.“

Podle nedávného průzkumu České bankovní asociace si 70 % lidí myslí, že finanční vzdělávání by se mělo rozvíjet ve škole. Více než polovina oslovených se domnívá, že se školy zabývají financemi ve svých vzdělávacích plánech málo nebo vůbec. Šetření dál odhalilo, že 28 % respondentů se nevyzná v oblasti financí a pouhých 9 % získalo zkušenosti s financemi ve škole.

Důraz na kompetence a rovné šance

Finanční gramotnost dětí v Česku je v evropském měřítku mírně nadprůměrná a liší se v zásadě úrovní matematické a čtenářské gramotnosti. Finanční zdraví ale nestojí pouze na finanční gramotnosti, zásadní je vzdělávání orientované na kompetence, které kromě znalostí a jejich praktického uplatnění pamatuje i na postoje a hodnoty dětí. Takový způsob výuky děti připraví na budoucí samostatný život, v němž budou umět reagovat na nenadálé životní i ekonomické výzvy.

Podle studie “Finanční zdraví v průběhu života a co ho ovlivňuje” od PAQ Research je důležitým krokem k finančně zdravému životu snižování nerovností v přístupu ke vzdělání. V Česku totiž samotný sociální původ významně předurčuje šance dětí v dospělosti. U některých dětí se kumuluje chudoba rodičů, horší dosažené vzdělání a menší sociální kapitál, jehož součástí jsou i společenské kontakty, které jsou z hlediska finanční stability zásadní. „Dalším důležitým opatřením je zvýšení matematické a čtenářské gramotnosti, které jsou základními prerekvizitami finanční a právní gramotnosti. Zásadní bude i energetická gramotnost – aby v době rostoucích cen lidé dokázali regulovat a plánovat mandatorní výdaje,“ vysvětluje sociolog a zakladatel PAQ Research Daniel Prokop.

Chybí hodnocení a výuka zaměřená na online prostředí

Klíčový vliv na finanční gramotnost a budoucí finančně zdravý život mohou mít programy včasné péče, které pracují s dětmi už v předškolním věku. Dále je nutné snižovat množství předčasných odchodů dětí ze škol a podpořit stabilní bydlení u ekonomicky zranitelných skupin obyvatel. Teprve na jejich základě můžeme efektivně zlepšovat matematickou a čtenářskou gramotnost, z níž ta finanční vychází. „Programů zaměřených na finanční gramotnost existuje už nyní vícero. Protože chybí jejich vyhodnocování, nejsou jejich dopady zřejmé. Evaluaci proto považujeme za důležitý první krok, který musí předcházet podpoře různých forem vzdělávání. Ideální variantu představuje národní měření finanční gramotnosti,“ dodává Dana Petrova.

Studie PAQ Research poukazuje také na to, že ve školách chybí vzdělávání zaměřené na finanční chování v online prostředí. Do něj se přitom přesouvá stále víc lidských aktivit, včetně těch spojených s penězi.

Podpořit motivaci a vytrvalost

Studie PAQ Research se zabývá faktory, které ovlivňují finanční zdraví. Autoři v ní současně navrhují intervence, které mohou finanční zdraví posilovat. Zejména u dětí z nižších sociálních vrstev je důležité zvyšovat matematickou a sociální gramotnost, ale i socioemoční vlastnosti jako motivaci a vytrvalost. Na ně má velký vliv zejména předškolní výchova. Studie také ukazuje, za jakých podmínek může fungovat navazující výuka finanční gramotnosti. U dospělých autoři poukazují zejména na systémové problémy. Patří mezi ně vysoké zdanění nízkých mezd, neinformovanost o formách pomoci a nečerpání dávek a pokles sociálního kapitálu u ekonomicky zranitelných lidí.

Kompletní studie „Finanční zdraví v průběhu života a co ho ovlivňuje“ od PAQ Research je ke stažení na webu Nadace České spořitelny.


Zdroj: Nadace České spořitelny rozšiřuje své působení směrem k finančnímu vzdělávání. Chce podpořit děti a mladé lidi na jejich cestě k finančnímu zdraví. Nadace České spořitelny. Tisková zpráva. 20. 9. 2022.

Související

Jak přivést vodu do pouště, jak bojovat s duševním onemocněním, co s přečtenými knihami: Česko zná nejlepší udržitelné projekty pro rok 2022

Přejít na článek

V Zooparku Zájezd snesla vejce kriticky ohrožená želva barmská

Přejít na článek