Nadace ČEZ podpořila rychlou pomocí Život bez bariér

25. 3. 2020

Nadace ČEZ podpořila sdružení Život bez bariér v rámci krizového grantu, který umožňuje schválení žádosti a převod financí během několika dní. Sdružení tak může pomáhat zásobovat rouškami ty nejpotřebnější.

Občanské sdružení Život bez bariér, které pomáhá zdravotně postiženým a seniorům se zapojilo do pomoci ostatním. Nejenže poskytlo roušky, které mělo na skladě, ale sami začali roušky i šít. Nadace ČEZ zareagovala velmi rychle a sdružení Život bez bariér mělo téměř okamžitě k dispozici tzv. krizovou pomoc v hodnotě 50 000 korun.

Před třemi lety sdružení Život bez bariér díky nabídce pražských zdravotnických potřeb dostalo asi 30 tisíc roušek pouze za cenu odvozu. Měly být použity zejména pro dělníky, kteří opravují Klášter a přilehlé prostory centra. „Více jak polovinu – sedmnáct tisíc roušek jsme věnovali zdarma Královéhradeckému kraji, hlavně pro pokrytí potřeb sociálních služeb. Ani nás vzhledem k současné situaci nenapadlo za to něco chtít,“ říká ředitelka Jitka Fučíková.

Současně jsme ve vlastní krejčovské dílně začali šít z uskladněného materiálu další roušky. Pracujeme i o víkendech. Jsme za pomoc a rychlost s jakou jsme obdrželi finanční částku od Nadace ČEZ velmi vděčni. Jsme prostě rádi, že Vás máme,“ děkuje Jitka Fučíková.

Nadace ČEZ spolupracuje s centrem dlouhodobě a od roku 2008 činí její příspěvek více jak 610 tisíc korun.


Zdroj: Tisková zpráva ČEZ, 25. 3. 2020.

Občanské sdružení Život bez bariér bylo založeno v roce 2004 a od této doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti. Vznikl tak subjekt, který nejen že zajistil pro výše zmíněnou skupinu spoluobčanů sociální služby, které v regionu Novopacka chyběly, ale dlouhodobě se o zájmy této skupiny obyvatel stará. Občanské sdružení se o zájmy zdravotně postižených a seniorů stará prostřednictvím nabídky sociálních služeb (odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a denní stacionář), doplňkových akcí a programů, vytvářením pracovních míst pro zdravotně postižené.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.